Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Transfer pricing – hvad er transfer pricing?

Transfer pricing er en metode, der bruges til at kontrollere transaktioner mellem virksomheder

Hvis du har et spørgsmål om transfer pricing, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.

Transfer pricing omhandler prisfastsættelsen af varer, ydelser og rettigheder mellem koncernforbundne selskaber, aktionærer eller personer. Prisfastsættelsen og dermed opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal foretages efter armslængdeprincippet.

Armslængdeprincippet

Armslængdeprincippet vil sige, at virksomheder eller personer, som er omfattet af Ligningslovens § 2, skal udarbejde og opbevare dokumentation for, at en sådan handel er fundet sted på lige markedsvilkår. Lige markedsvilkår betyder, at prisen skal være fastsat i overensstemmelse med den pris, der kunne have været opnået mellem uafhængige parter.

Hvem er omfattet af Ligningslovens § 2?

Du kan herunder læse om, hvornår virksomheder og personer er underlagt armslængdeprincippet og dermed er pålagt at have dokumentation for, at en handel er indgået på lige markedsvilkår.

  • Bestemmende indflydelse: Bestemmende indflydelse betyder, at en virksomhed eller en person er i besiddelse af en mængde aktier, således at der opnås over 50 % af stemmerettighederne. I så fald er virksomheden eller personen underlagt armslængdeprincippet.
  • Koncernforbindelse: Koncernforbindelse betyder ligeledes, at en virksomhed internt i organisationen skal have dokumentation for handler med andre virksomheder, der har deres virke inden for samme koncern. Samme koncern betyder, at en række virksomheder ejes af det samme moderselskab eller eventuelt af en fond.
  • Nærtstående: Hvis den skattepligtiges nærtstående har indflydelse på en beslutning, således at der i fællesskab ned nærtstående opnås flertal. Nærtstående anses som værende ægtefæller, forældre og bedsteforældre. Derudover anses børn og børnebørn samt deres ægtefæller som nærtstående. Stedbarnsforhold og adoptivbarnsforhold anses også som nærtstående.
  • Udenlandske personer: Virksomheder eller personer, der er hjemmehørende i en anden stat end Danmark er også underlagt armslængdeprincippet.

Du kan læse Ligningslovens § 2 på Retsinformations hjemmeside. Retsinformation er en instans under Civilstyrelsen.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis