Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Efterspørgsel – hvad er efterspørgsel?

Efterspørgsel er den mængde varer og ydelser, som forbrugerne er villige til at købe.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme. Efter prøveperioden kan du fortsætte for blot 99 kr. pr. måned.

Efterspørgslen er en bestemt mængde varer eller ydelser, som en gruppe af forbrugere er villige til at aftage. En forenklet måde at forstå efterspørgsel på, er som forbrugerens behov og trang til at købe. Man betragter ofte en efterspørgsel i forhold til et udbud, som er det modsatte forhold til efterspørgsel.

Forholdet mellem udbud og efterspørgsel

Efterspørgsel som økonomisk term sætter man ofte op mod et eksisterende udbud. Virksomheder forsøger at tilfredsstille det behov eller den efterspørgsel, som forbrugerne har gennem et udbud af varer og ydelser. Forenklet set vil et marked altså finde en balance mellem det, som forbrugeren ønsker/efterspørger og det, som virksomhederne sælger/udbyder.

Når efterspørgsel stiger eller falder

Når efterspørgslen på et eller andet stiger eller falder, har det en indflydelse på prisen på den pågældende vare eller ydelse. Sædvanligvis hænger forholdet mellem efterspørgsel og pris sammen, som det er beskrevet i det følgende.

Falder efterspørgslen falder prisen – Det skyldes, at hvis ikke forbrugerne ønsker en pågældende vare eller ydelse, så falder den opfattede værdi af dette. Et fald i efterspørgsel kan resultere i et overbud. Hvis en virksomhed som følge af faldende efterspørgsel ønsker at sælge flere af deres varer, kan de vælge at sætte prisen ned og håbe på, at det var derfor, forbrugeren ikke købte deres varer.

Stiger efterspørgslen stiger prisen – Hvis efterspørgslen efter en vare eller ydelse ryger i vejret, så kan det føre til, at et produkt bliver en en mangelvare eller sjælden. Diamanter er meget efterspurgte, men der er et begrænset udbud, og så bliver prisen høj.

Ovenstående sammenhænge er forenklede beskrivelser af sammenhængene mellem udbud og efterspørgsel. Der er andre elementer, der gør sig gældende som eksempelvis priselasticiteten. Priselasticitet er kort fortalt et udtryk for, i hvor høj grad mængden af udbuddet og efterspørgslen påvirkes af en ændring i pris.

Udbud og efterspørgsel er mikroøkonomi

Hvis man ønsker at lære mere om udbud/efterspørgsel, markeder og lignende, så er det i mikroøkonomien, man skal lede. Dette fag beskæftiger sig blandt andet med, hvordan vi som individer, husholdninger og virksomheder vælger at bruge vores penge. Man støder også på termerne udbud og efterspørgsel, hvis man har med afsætning at gøre.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis