Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Human Resources

Human Resources forkortes i daglig tale HR og kan på dansk oversættes til menneskelige ressourcer. HR handler dermed om en virksomheds menneskelige ressourcer – det vil sige, de medarbejdere, der arbejder for virksomheden.

Hold effektivt styr på administrationen af medarbejderdokumenter, enheder og adgange med e-conomic regnskabsprogram. Prøv gratis og uforpligtende i 14 dage.

Hvad er Human Resources?

Human Resources er et udtryk for de menneskelige kræfter bag en virksomhed – alle de dele, der får hjulene i virksomheden til at køre rundt. 
 

Human Resources kaldes for HR og er i dag en vigtig del af moderne arbejdspladser. Derfor har flere virksomheder en dedikeret HR-afdeling, som har ansvaret for alle ansatte i virksomheden.
 

Hvilke opgaver har HR-medarbejdere?

I større virksomheder kan der være en dedikeret HR-afdeling med en HR-chef tilknyttet, mens mindre virksomheder typisk har en HR-ansvarlig eller ekstern HR-konsulent ansat.
 

HR-medarbejdere er ansvarlige for virksomhedens personale på en lang række områder. Det er HR’s opgave at administrere alle dele af medarbejdernes arbejdsforhold.
 

Ansættelse og rekruttering

HR-afdelingen står for rekruttering af nye dygtige medarbejdere til virksomheden og hele ansættelsesprocessen.
 

Det er også afdelingen, der laver en effektiv jobbeskrivelse, som fortæller, hvad de nye medarbejdere kan forvente af jobbet.
 

Personaleadministration

Afdelingen har også ansvaret for administration af al medarbejderdokumentation og -processer.
 

Det gælder alt fra lønforhandling og kontraktstyring til opretholdelse af personalepolitikker.
 

Medarbejderudvikling og trivsel

En vigtig del af arbejdet som HR-afdeling er at fremme trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Arbejdsglæde og trivsel er afgørende for effektive og produktive medarbejdere.
 

Her er mangfoldighed og inklusion vigtige byggesten for at skabe et arbejdsmiljø med plads til alle.
 

En del af arbejdsglæden hænger også sammen med personlig og faglig udvikling. Derfor har HR-afdelingen til opgave at styrke medarbejdernes udviklingsmuligheder gennem kurser og træningsprogrammer.
 

Tilfredshedsundersøgelse og MUS-samtaler

Som led i medarbejderglæde og -tilfredshed udarbejder HR-afdelingen typisk anonyme tilfredshedsundersøgelser, ligesom de afholder medarbejderudviklingssamtaler (MUS).
 

Begge dele har til formål at finde ud af, hvordan miljø og trivsel kan blive endnu bedre – og dermed skabe større glæde og produktivitet på arbejdspladsen.
 

Arbejdsforhold og konflikthåndtering

HR er også ansvarlig for at skabe positive arbejdsforhold, der er med til at fremme trygge og effektive medarbejderrelationer.
 

Derfor er konflikthåndtering en vigtig opgave for HR-medarbejderne, så konflikter håndteres på en måde, hvor alle involverede høres og ses.
 

Hvordan ser fremtidens HR ud?

Ligesom alle andre afdelinger står HR også overfor ny HR-teknologi, der kan være med til at effektivisere fremtidens arbejdskraft.
 

Ved at udnytte kunstig intelligens og andre nye teknologier kan HR blandt andet effektivisere rekrutterings- og administrationsprocesser.
 

 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis