Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Integration – hvad er integration?

Integration er en proces, hvor flere forskellige enheder bliver forbundet til hinanden. Det kan f.eks. være en webshop, der bliver forbundet til e-conomic regnskabsprogram.

e-conomic regnskabsprogram kan let integreres med andre systemer såsom betalingsløsninger, lønsystemer, webshops etc. Se oversigt over integrationer til e-conomic.

Når man integrerer noget, betyder det ofte at man sammensætter enheder til at arbejde sammen. I andre tilfælde kan det betyde at man integrerer én enkel del ind i en allerede eksisterende enhed. Inden for teknologiens verden bliver ordet integration oftest brugt til at forklare, hvordan teknologiske enheder virker i forhold til hinanden.

Eksempel på integration

Et godt eksempel på processen integration er måden hvorpå apps virker med et stykke software eksempelvis en webshop. e-conomic regnskabsprogram er et software program og e-conomic har også flere tilhørende apps.

For at både det online software og app skal kun virke sammen, integrerer man de to enheder ved hjælp af et API. Der er i dette eksempel et stykke software som er én enhed og en app som også er én enhed og man integrerer disse to enheder til at kunne virke som en samlet helhed.

API – åbent eller lukket

Tager vi udgangspunkt i det ovennævnte eksempel, hvor to enheder bliver forbundet til hinanden, så skal der være et bindeled mellem de to enheder og det er et API. Et API fungerer som en grænseflade, der får de forskellige enheder til at kommunikere med hinanden og dele informationer mellem hinanden. APIet sørger dermed for at der opstår et integreret kredsløb mellem de forskellige enheder.

Et API for et software program kan være åbent eller lukket. Er APIet åbent betyder det at du kan integrere andre programmer eller apps med software programmet, som det er tilfældet med e-conomic regnskabsprogram. Er det derimod et lukket API vil andre programmer eller apps ikke have adgang til software programmet.

Apps

En app er et software program, som du som regel bruger på din mobiltelefon eller tablet. e-conomic regnskabsprogram har flere tilknyttede apps og alle disse apps bliver brugt på mobiltelefoner eller tablets. De tilknyttede apps er forbundet til e-conomic regnskabsprogram, hvilket vil sige at aktivitet i en af disse apps vil blive vist i e-conomic regnskabsprogram.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis