Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Købeloven

Købeloven er en lov med et fast regelsæt for køb mellem en sælger og køber i Danmark. Det gælder alle slags køb foruden fast ejendom og tjenesteydelser. Købeloven gælder både køb mellem forbrugere (B2C) og mellem erhvervsdrivende (B2B).

e-conomic regnskabsprogram gør fakturabetaling og andre administrative opgaver effektive og tidsbesparende. Prøv vores funktioner gratis i 14 dage.

Hvad er købeloven?

Købeloven sætter rammerne for, hvad der sker, hvis en vare er mangelfuld og dermed ikke lever op til aftalen. Samtidig beskriver loven, hvad både køber og sælger er forpligtet til ved et køb, og hvad der sker, hvis køber eller sælger ikke overholder reglerne.
 

Loven gælder både for handelspraksis ved forbrugerkøb (B2C) og handelskøb (B2B), hvis ikke andet er aftalt mellem sælger og køber. Det betyder også, at købeloven ikke altid gælder.
 

Handelskøb

Et handelskøb er et køb mellem to erhvervsdrivende parter. Begge parter i købet har en virksomhed, og den ene køber en vare af den anden.
 

Det gælder eksempelvis for supermarkeder, der køber varer ind til butikken fra en leverandør.
 

Forbrugerkøb

Et forbrugerkøb er et køb mellem en virksomhed og en privatperson. Når du handler ind i supermarkedet, køber du som forbruger varer til eget privat brug.
 

Tilbud og accept: Kontraktindgåelse

Når du køber en vare, indgår du en købsaftale og en form for kontrakt, der beskriver, hvad du har købt, pris på varen og andre relevante oplysninger.
 

Det er selve aftalegrundlaget – og det er vigtigt, at det står klart og tydeligt frem
 

Hvad er sælger og køber forpligtet til?

Både sælger og køber forpligter sig på en række områder efter en kontraktindgåelse. 
 

Sælgeren skal levere en vare, og køberen skal betale en vare. 
 

Sælger skal:
 

 • Levere varen til aftalt tid
   
 • Levere en vare uden mangler
   

Køber skal:
 

 • Betale det aftalte beløb 
   
 • Betale til det aftalte tidspunkt

   

Hvornår har et køb mangler?

En mangel i et køb kan opstå under flere forskellige forhold, der ikke er inden for de aftalte rammer.
 

En mangel kan være forhold, hvor:
 

 • Varen er beskadiget.
   
 • Varen ikke lever op til den beskrevne kvalitet.
   
 • Varen er beskrevet forkert.
   
 • Varen ikke leveres til aftalt tid.

   

Hvem har ansvaret for varen?

Når to parter indgår i et køb, er der i købet også en risikoovergang. Det er det tidspunkt, hvor køberen overtager sælgerens ansvar for varen.
 

Sælgeren har som udgangspunkt ansvaret for varen, indtil den er leveret til køber. Det gælder både for handelskøb og forbrugerkøb.
 

Hvordan er reglerne for reklamationsret ved mangler?

Ifølge købeloven har du to års reklamationsret på et køb. Det gælder både for handelskøb og forbrugerkøb.
 

Reklamation ved handelskøb

Når to virksomheder handler med hinanden i et handelskøb, har køberen pligt til at undersøge varen ved modtagelse.
 

Det er afgørende for, at du kan reklamere over din vare og få dine penge tilbage igen.
 

De to parter kan dog aftale andre vilkår end dem i købeloven – og dermed også aftale en individuel reklamationsfrist.
 

Reklamation ved forbrugerkøb

I et forbrugerkøb er køberen ifølge loven bedre stillet ved at sikre sine rettigheder gennem særlige regler for forbrugerbeskyttelse.
 

Virksomheden har som sælger i et forbrugerkøb pligt til at rette op på en mangel, enten ved reparation eller ved at levere en ny vare.
 

Køberen har ikke pligt til at undersøge varen grundigt med det samme, men skal blot opdage manglen inden for de første to måneder.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis