Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Scrapværdi - hvad er en scrapværdi?

Scrapværdi er den mindste værdi, et aktiv eller anlægsaktiv kan nedskrives til.

Du kan med e-conomic regnskabsprogram holde styr på dine aktiver. Læs her om tillægsmodulet Anlægskartotek.

Scrapværdi er et udtryk for den mindste værdi et aktiv eller et anlægsaktiv, som det også kaldes, kan nedskrives til. Ethvert aktiv har konstant en værdi, men denne værdi varierer. Ved anskaffelsen af et aktiv foretager man en vurdering af, hvad aktivet vil være værd til den tid, hvor det ikke længere er i brug.

Eksempelvis kan scrapværdien være et udtryk for salgs- eller bytteværdien af bygninger, maskiner, biler og andre aktiver, der kan være i anvendelse i en længere periode.

Scrapværdien skal i sidste ende fratrækkes afskrivningsgrundlaget.

En scrapværdi er aktuel inden for driftsøkonomi.

Udregning af scrapværdi

Scrapværdien af et aktiv afhænger af flere forskellige ting. I første omgang kan værdien vurderes ud fra sandsynligheden af, at der er et aktivt marked for aktivet ved udgangen af dets brugstid.

Eksempelvis vil bygninger i de fleste tilfælde vedholde en høj scrapværdi. På den anden side vil specialiserede maskiner have en lav scrapværdi.

Generelt set gælder det, at jo flere anvendelsesmuligheder et aktiv har, jo højere scrapværdi vil aktivet have.

Scrapværdi er i e-conomic primært aktuelt i forhold til anlægsaktiver og tilhørende kartotek.

Du kan også læse om hvordan man opretter aktivgrupper i regnskabsprogrammet.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis