Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

SMV - Hvad er SMV?

SMV er små og mellemstore virksomheder. Betegnelsen bruges i flere forskellige regnskabsmæssige sammenhænge. Læs artiklen her i e-conomic regnskabsordbog og bliv klogere på SMVer.

e-conomic regnskabsprogram er det perfekte valg til små og mellemstore virksomheder. Programmet indeholder mange indbyggede funktioner og giver din virksomhed mulighed for at tilføje udvidelser, når virksomheden vækster. Prøv e-conomic gratis i 14 dage

 

Hvad betyder SMV?

SMV er en forkortelse, som står for ”Små og mellemstore virksomheder”.

 

Hvad er en SMV-virksomhed?

En SMV-virksomhed er en virksomhed, som opfylder forskellige kriterier for at høre ind under kategorien små og mellemstore virksomheder.

 

SMV-definition

Det er vigtigt at definere om din virksomhed er en SMV-virksomhed af flere forskellige årsager.
De vigtigste årsager er, at der er forskellige finansierings- og støtteordninger, samt hjælpepakker, der refererer til EUs definition af SMVer. Derudover er også regnskabsregler og dokumentationspligter afhængige af virksomhedens størrelse.

Det er derfor vigtigt både at kende de forskellige definitioner af virksomhedsstørrelser og hvilken kategori ens egen virksomhed hører til.

 

EUs SMV-definition

EU opdeler virksomheder efter deres antal ansatte og omsætning eller ud fra virksomhedens samlede balance.

 

Mikrovirksomheder:

 • 0 - 9 ansatte
 • 2 millioner € i omsætning eller derunder
 • 2 millioner € i samlet balance eller derunder

 

Små virksomheder:

 • 10 - 49 ansatte
 • 10 millioner € i omsætning eller derunder
 • 10 millioner € i samlet balance eller derunder

 

Mellemstore virksomheder:

 • 50 - 249 ansatte
 • 50 millioner € i omsætning eller derunder
 • 43 millioner € i samlet balance eller derunder

SMVer er ifølge denne definition således en kombination af de to grupper Små virksomheder og Mellemstore virksomheder.

Små og mellemstore virksomheder har altså mellem 10 og 250 ansatte, 10-50 millioner Euro i omsætning eller mellem 10-43 millioner Euro i samlet balance.

Læs mere om EUs SMV-definition på deres hjemmeside.

 

SMVer ifølge årsregnskabsloven

Årsregnskabslovens § 7 nævner også størrelsen på virksomheder.

 

Små virksomheder:

Små virksomheder er defineret i årsregnskabsloven som virksomheder, der i to regnskabsår ikke overskrider 2 ud af 3 kriterier:

 • 50 heltidsbeskæftigede
 • 89 millioner kr. i omsætning
 • 44 millioner kr. i balance sum

 

Mellemstore virksomheder:

Mellemstore virksomheder er i årsregnskabsloven defineret som virksomheder, der ikke er små virksomheder, og der i to regnskabsår ikke overskrider 2 ud af 3 kriterier:

 • 250 heltidsbeskæftigede
 • 313 millioner kr. i omsætning
 • 150 millioner kr. i balancesum

 

Store virksomheder:

Store virksomheder er i årsregnskabsloven defineret som virksomheder der ikke er små- eller mellemstore virksomheder.

Årsregnskabsloven nævner altså ikke specifikt SMVer eller en kategori, der samlet hedder “Små og mellemstore virksomheder”. Man må her se på hvilken af de to størrelser “Små virksomheder” eller “Mellemstore virksomheder” man tilhører.

 

Regnskabsklasser

Inddelingen efter størrelse i årsregnskabsloven er vigtig, fordi den bruges til at konkludere hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.
De forskellige regnskabsklasser afgør nemlig, hvor omfattende virksomhedens årsregnskab skal være.
I Danmark deler vi virksomhederne ind i 4 forskellige regnskabsklasser:

 • Regnskabsklasse A
 • Regnskabsklasse B
 • Regnskabsklasse C
 • Regnskabsklasse D

Helt små virksomheder med 0-10 ansatte og privatejede virksomheder tilhører regnskabsklasse A.
Små virksomheder tilhører regnskabsklasse B.
Mellemstore og store virksomheder tilhører regnskabsklasse C.
Børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber tilhører regnskabsklasse D.

Der stilles de laveste krav til årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A og de højeste krav til virksomheder i regnskabsklasse D.

Læs mere om regnskabsklasser og virksomhedsstørrelser i årsregnskabsloven

SMV-segmentet indeholder i overvejende grad virksomheder inden for regnskabsklasse B.

 

Hvor mange SMVer er der i Danmark?

I Danmark er 99% af vores ca. 300.000 virksomheder SMVer. Halvdelen af alle ansatte i den danske privatsektor er ansat i en SMV-virksomhed.

 

Er din virksomhed en SMV?

For at vide om din virksomhed er en SMV, skal du kende antallet af heltidsbeskæftigede, virksomhedens omsætning og virksomhedens samlede balance.

 

Udregning af antal ansatte i din SMV

For at vide om din virksomhed går under betegnelsen SMV, skal du regne antallet af heltidsbeskæftigede ud. Antallet af ansatte skal angives i det, der kaldes årsarbejdsenheder (ÅAE).
Ved årsarbejdsenheder tæller en fuldtidsansat som en enhed. Deltidsansatte og sæsonarbejdere, eller andre, der ikke har arbejdet hele året, regnes ud som brøkdele af en årsarbejdsenhed.

 

Virksomhedens omsætning

Virksomhedens omsætningstal findes i virksomhedens officielle regnskaber. Her er det virksomhedens årlige nettoomsætning, der skal bruges. Nettoomsætningen er placeret øverst i resultatopgørelsen.

 

Virksomhedens samlede balance

Den samlede balance findes i årsregnskabet. Som udgangspunkt bliver balancen vist nederst i kontoplanen.

Prøv evt. også EU’s spørgeskema for at teste om din virksomhed er en SMV-virksomhed.

 

SMV på engelsk

I EU bruger man i stedet for SMV-forkortelsen SME, som står for small and medium-sized enterprise. I USA og andre lande hører man ofte forkortelsen SMB. SMB står for small and medium-sized business eller small and midsized business. SMB-udtrykket bruges ofte i IT-branchen, hvor det definerer kunde-segmentet små og mellemstore virksomheder. Også i Danmark er man begyndt at tale om SMV-kunder og SMV-segmentet inden for markedsføring og målgrupper.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis