e-copedia

Om Autoforslag

Viden Om
Autoforsag er en funktion som hjælper med at udfylde felter for dine posteringer når du skal overføre fra bankafstemningen til kassekladden, ved at generere automatiske forslag for hvordan felterne skal udfyldes. I denne guide kan du blive klogere på, hvordan Autoforslag fungerer rent teknisk og hvad der sker bag skærmen.

Indersiden af Autoforslag kan være lidt kompleks og dermed noget svær at forstå. Grundlæggende kan man sige, at Autoforslag arbejder i to trin.

Ved trin et leder Autoforslag efter tal/numre i posterings-teksterne. Ud fra teksten, forsøger autoforslag at matche posten med en tilhørende kunde- eller leverandørfaktura. Hvis du udelukkende benytter finansbilag i dit regnskab, kan poster ikke matches med kunde- eller leverandørfaktura og Autoforslag fortsætter derfor til næste trin.

Hvis Autoforslag ikke finder nogen tal/numre i posterings-teksterne, vil den i trin to begynde at aflæse ord i posterings-teksterne. Her sammenlignes de fundne ord, med bogføringen sket indenfor 1 - 3 år. Med andre ord kigger systemet alle bogførte kundeindbetalinger, leverandørbetalinger og finansbilag indenfor de sidste 1 - 3 år.

  • Funktionen Autoforslag er inkluderet i pakkerne Smart og Avanceret. Du har derfor automatisk denne funktion på din aftale hvis du ligger i en af disse pakker og kan finde den ved overførsel af bankposter, under bankafstemningen.

Hvordan finder Autoforslag frem til forslagene?

Trin 1: 

Kundeindbetalinger

Fakturanummer: Hvis teksten kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og indbetaling stemmer overens.

Kundenummer: Hvis teksten kan identificeres med et kundenummer på minimum seks cifre, vil systemet angive kundenummer.

FIK-nummer - faktura: Hvis FIK-linjen kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og indbetaling stemmer overens.

FIK-nummer - kundenummer: Hvis FIK-linjen kan identificeres med et kundenummer på minimum seks cifre, vil systemet angive kundenummer.


Leverandørbetalinger

Fakturanummer: Hvis teksten kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og betaling stemmer overens.

Leverandørnummer: Hvis teksten kan identificeres med et leverandørnummer på minimum seks cifre, vil systemet angive leverandørnummer.

FIK-nummer - leverandørfaktura: Hvis FIK-linjen kan identificeres med et fakturanummer, vil systemet matche op med dette, såfremt beløbet/restbeløbet imellem faktura og indbetaling stemmer overens.

FIK-nummer - kundenummer: Hvis FIK-linjen kan identificeres med et kundenummer på minimum seks cifre, vil systemet angive kundenummer.

 

Trin 2: 

Hvis der ikke er et fakturanummer eller kunde-/leverandørnummer i teksten, vil Autoforslag tage udgangspunkt i alt bogføring indenfor de sidste 1 - 3 år. Her vil Autoforslag først og fremmest kigge på teksten og se, om de tre seneste bogførte posteringer med samme tekst er bogført på samme konto og samme type. Hvis de er det, vil systemet foreslå en lignende kontering. Hvis det ikke er tilfældet, vil Autoforslag forsøge at foreslå en kontering ud fra din tidligere bogføring. Her skal det bemærkes, at Autoforslag laver et kvalitetstjek, der betyder, at den konto den skal foreslå, skal være overvejende benyttet i din tidligere bogføring, hvorfor man ikke er garanteret et forslag. Hvis du støder på, at Autoforslag ikke kommer med et forslag, selvom du forventede det, er det fordi, du skal træne din Autoforslag.

OBS:
Husk på at Autoforslag kan kun matche op med én kunde-/leverandørfaktura pr. linje. Det tager samtidigt et døgn for at træne Autoforslag med nye posteringer. Har du bogført nye posteringer inden for det seneste døgn vil de derfor ikke blive gennemset af funktionen. Du skal i stedet vende tilbage om et døgn hvis du ønsker at få forslag ud fra din nye bogføring.

Hvordan træner jeg Autoforslag?

Når Autoforslag konterer efter trin to, vil den kigge på tidligere bogførte posteringer og bruge posteringsteksten som reference – og du kan træne Autoforslag i forhold til dette step, så den konterer, som du ønsker det.

Hvis du tilvælger Autoforslag på en helt ny aftale, hvor der ikke er bogført nogle posteringer, skal du lære Autoforslag at kontere, da den tager udgangspunkt i de sidste 1 - 3 års bogføring og bruger posteringsteksten som reference – og når der ikke er bogført nogle posteringer, er der ingen reference at sammenligne med. Autoforslag bliver dog helt automatisk trænet, når du begynder at bogføre dine posteringer løbende, da den vil huske, hvordan du gør. Det betyder, at første gang du bogfører, skal du manuelt træne Autoforslag. Anden gang du bogfører med samme tekst, vil Autoforslag genkende din tidligere bogføring og foreslå dig denne.

Hvis du derimod tilvælger Autoforslag på en aftale, hvor der allerede er bogført en masse posteringer i forvejen, vil Autoforslag sammenligne med disse. Du skal kun tage stilling til en træning af Autoforslag i de tilfælde, hvor du ønsker at bogføre på andre konti med samme tekst, end der er gjort hidtil.

Hvis du ønsker at bogføre dine posteringer med en ny tekst, skal du fremadrettet træne Autoforslag til at kontere anderledes. Det gør du ved at bogføre posteringerne med den samme tekst tre gange i træk, og således vil Autoforsalg foreslå den korrekte konto den fjerde gang.

    • Hvad gør jeg hvis auto-forslag ikke fungerer?
OBS:
Autoforslag kan udelukkende kontere posteringer i samme valuta som den grundvaluta, du har indstillet i din aftale. Hvis du har posteringer i anden valuta, end din grundvaluta, skal du kontere disse direkte i din kassekladde.
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer