Regnskabsklasse A, B, C, D?

 

Bogføringslovens betydning
for din virksomhed

 

Din virksomheds regnskabsklasse afgør, hvilke krav i den nye bogføringslov du skal forholde dig til. Find ud af hvilken regnskabsklasse du er, og hvad loven betyder for dig.

Tal om digitalisering med en e-conomic konsulent 

automatisk betalingsløsning i e-conomic. smart pay gør det muligt at betale leverandørfakturaer direkte i regnskabsprogrammet
 
 
 
 
 

Hvilken virksomhed har du?

 

Den nye bogføringslov stiller krav om, at du fremover skal lave dit regnskab i et digitalt regnskabsprogram, der lever op til lovens krav, og at du derudover skal digitalisere bestemte bilag*. Men det er ikke alle virksomheder, der skal implementere kravene på samme tid, ligesom få virksomheder faktisk er undtaget kravet. For at finde ud af, hvornår (og om) din virksomhed skal reagere på lovgivningen, skal du se på din regnskabsklasse og nettoindkomst. Det er nemlig disse, der afgør, hvornår netop din virksomhed skal bogføre digitalt.

 

*Kravet til digitalisering af bilag omhandler bilag, der som minimum indeholder: Udstedelsesdato, beløb, produkt/ydelse, afsender og modtager
(herunder navn, adresse og CVR - eller SE-nummer), oplysning om momsbeløbets størrelse og betalingsoplysninger.

 

 

 

Find din regnskabsklasse her

 


 

Regnskabsklasse A*

 • Personlig hæftelse
 • Antal ansatte: 0-10
 • Samlet balancesum (mio. kr.): 0-7
 • Omsætning (mio. kr.): 0-14
   


 

Regnskabsklasse B

 • Begrænset hæftelse
 • Antal ansatte (max.): 50
 • Samlet balancesum (mio. kr.): 0-44
 • Omsætning (mio. kr.): 0-89
   


 

Regnskabsklasse C

 • Begrænset hæftelse
 • Antal ansatte (max.): 250**
 • Samlet balancesum (mio. kr.): 44-156
 • Omsætning (mio. kr.): 89-313
   


 

Regnskabsklasse D

 • Børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber
 • Antal ansatte (max.): Ikke specificeret
 • Samlet Balancesum (mio. kr.): Ikke specificeret
 

* Det gælder regnskabsklasse A, når nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr. 
** Hvis din virksomhed har over 250 medarbejdere men stadig overholder alle andre krav til regnskabsklasse C i to sammenhængende år,
betragtes den som tilhørende regnskabsklasse C stor.

 
 
 

Regler for din regnskabsklasse

 

Din virksomheds regnskabsklasse er grundlæggende for, hvordan du skal bogføre og føre årsregnskab. Der er grundlæggende krav til regnskabsklasse A, og jo længere hen i alfabetet din virksomhed kommer, jo flere krav stilles der.

Det er også din regnskabsklasse, der er med til at bestemme, hvornår din virksomhed skal leve op til kravene om digital bogføring. Læs mere om de forskellige regnskabsklasser her.

 
 
 
 
 

Regnskabsklasse A: Personligt drevne virksomheder

I regnskabsklasse A finder du typisk enkeltmandsvirksomheder, PMV’er (personligtejet mindre virksomheder) og interessentskaber. For at høre til i denne regnskabsklasse gælder det, at du personligt hæfter for virksomheden, med undtagelse af små andelsselskaber og små foreninger med begrænset hæftelse, der som udgangspunkt er forpligtet til at udfylde årsregnskab.

Hvis din virksomhed befinder sig i denne regnskabsklasse, skal du være opmærksom på, at det først er fra tidligst 2026, at du skal efterleve kravene om at bogføre digitalt. Det betyder, at du på nuværende tidspunkt “kun” skal leve op til allerede vedtagne krav, som paragraf § 6: Beskrivelse af bogføringsprocedurer.

Se om din faktura er berettiget til Straksindbetaling

 
 
 
 
 

Automatisk aflæsning af fakturaer i Smart Inbox

 
 

Regnskabsklasse B: Små virksomheder

I regnskabsklasse B gælder det, at din virksomhed har begrænset hæftelse. Det er bl.a. anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og erhvervsdrivende fonde. I regnskabsklasse B inddeles din virksomhedstype yderligere i to kategorier; mikro B og B. Der er en række krav, der definerer, om din virksomhed befinder sig i mikro B eller B. Læs mere om dem på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Når din virksomhed befinder sig i denne regnskabskategori, er det en god ide at begynde at digitalisere din bogføring. Du skal nemlig fra 1. juli 2024 leve op til de nye krav, om bl.a. at opbevare bestemte bilag digitalt. Dertil skal din virksomhed leve op til de regler, der allerede er trådt i kraft.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsklasse C: Mellemstore virksomheder

I regnskabsklasse C finder du alle de virksomheder, der ikke hører til i regnskabsklasse A og B, og som heller ikke er børsnoterede eller er et statsligt aktieselskab. Regnskabsklassen kan opdeles i yderligere i to grupper: Mellemstore C og store C. Find definitionen på de to grupper her.

Med en virksomhed i regnskabsklasse C skal du til at efterleve kravene i den nye bogføringslov. Din virksomhed skal nemlig fra 1. juli 2024 følge reglerne. 

Modtag fakturaer elektronisk via EAN med Smart Inbox

 
 
 
 

Nem godkendelse af bilag med Smart Inbox

 
 

Regnskabsklasse D: Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber

I regnskabsklasse D hører børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber til.  Der er ingen størrelseskrav til disse virksomheder.

Hvis du har virksomhed i denne regnskabsklasse skal du efterleve kravene om digital bogføring fra 1. juli 2024. Arbejder du allerede digitalt med din bogføring, kan du også automatisere processerne. Læs mere om fordelene ved automatisering af din bogføring her.

 

 
 
 
 
 
 

Læs mere om forskellige virksomheder

Vi har skrevet to indlæg om virksomhedstyper her, hvor du kan lære mere om forskellene, fordelene og udfordringerne for din virksomhedstype. Du finder del 1 her, der omhandler virksomheder typisk i regnskabsklasse A og del 2 her, der omhandler resten af virksomhedstyperne.

Modtag fakturaer elektronisk via EAN med Smart Inbox

 
 
 
 

Skal din virksomhed leve op til
kravene om digital bogføring?

 
 
 

Hvis du er undtaget krav om digital bogføring

 

Der er få virksomheder, der ikke er pålagt en kravene til at bogføre og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem. Det gælder for virksomheder, der ikke har et CVR-nr, og kun får B-indkomst gennem sin virksomhed.*

 

Gældende lovgivning og regler for bogføring

 

Husk, at selvom du er undtaget reglerne for digital bogføring i den nye bogføringslov, skal du stadig leve op til gældende regler om bogføring. Du kan læse mere om regler for bogføring her.

 

Hvis du rykker regnskabsklasse

 

Du skal være opmærksom på, om din virksomhed rykker op eller ned i en regnskabsklasse, da det kan have betydning for, hvornår og om du skal leve op til reglerne om digital bogføring.

 


* Virksomheder med en årlig nettoomsætning på 300.000 DKK eller derunder i to følgende år, er undtaget kravene om digital opbevaring og registeringer af bilag samt anvendelse af et digitalt regnskabsprogram.

 
 
 
 
 
 

Vil du gerne vide mere om den nye bogføringslov?

 

På denne side har vi samlet de vigtigste datoer og informationer om den nye bogføringslov.

Har du fuldstændig styr på reglerne? Ellers kan du læse mere her.

Læs mere om bogføringsloven her

 
 

Vil du høre mere om dine muligheder i e-conomic?

 

Med e-conomic som regnskabsprogram lever du op til alle kendte regler i den nye bogføringslov.

Vil du gerne høre mere om dine muligheder? Så skriv dig op til at blive kontaktet af en af vores dygtige medarbejdere.

Bliv kontaktet

 
 
 
 
 
 
 

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om den nye bogføringslov

 
 
 • Hvad betyder den nye bogføringslov for enkeltmandsvirksomheder?

  Som enkeltmandsvirksomhed skal du tidligst 1. Januar 2026 leve op til de nye krav om digital bogføring, hvis du i to år i træk har en omsætning på over 300.000 kr. Hvis din virksomhed ikke har en omsætning på 300.000 i to sammenhængende år, så skal den ikke leve op til ændringerne.

  Digital bogføring dækker over:

  - At bogføre din virksomheds transaktioner i et digitalt bogføringssystem
  - At opbevare virksomhedens regnskabsmateriale, herunder bestemte bilag eller sikkerhedskopier heraf, i et digitalt bogføringssystem, på en server hos en udbyder eller en anden tredjepart.

  Læs mere om enkeltmandsvirksomheder i vores regnskabsordbog.

 • Hvad betyder den nye bogføringslov for selskaber?

  Aktieselskaber og Anpartsselskaber, der er bogføringspligtige, er påvirket af ændringerne i bogføringsloven, og skal derfor fra deres første regnskabsår efter 1. juli 2024 bogføre digitalt. Digital bogføring dækker over:

  - At bogføre din virksomheds transaktioner i et digitalt bogføringssystem
  - At opbevare virksomhedens regnskabsmateriale, herunder bestemte bilag eller sikkerhedskopier heraf, i et digitalt
    bogføringssystem, på en server hos en udbyder eller en anden tredjepart.

  Læs mere om reglerne for selskaber og foreninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

 • Er foreninger omfattet af den nye bogføringslov?

  Foreninger, der driver erhvervsmæssige aktiviteter og/eller modtager offentlige tilskud, vil også være omfattet reglerne for digital bogføring, hertil gælder samme regler, som for andre virksomheder, der er pålagt at anvende et digitalt bogføringssystem:

  - Registrering og opbevaring af transaktioner og bestemte bilag i et digitalt bogføringssystem
  - Oplysningspligt om brugen af et digitalt regnskabssystem

  Det gælder, hvis din forening har en nettoomsætning i to på hinanden følgende indkomstår, der overstiger 300.000 kr.

  Hvis din fond eller forening er ikke-erhvervsdrivende eller frivillig og ikke er skattepligtig eller modtager offentligt tilskud, er den ikke underlagt bogføringsloven og skal derfor ikke leve op til de nye krav om digitalisering.

  Husk, at der kan være forskel fra virksomhed til virksomhed og ikke alle virksomheder er underlagt de samme krav og regler.
   
   
   
 
 
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer