Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Acontoskat

Acontoskat er en form for skat, som virksomheder og selskaber skal betale. Du skal som virksomhed eller selvstændig betale acontoskat, hvis det seneste regnskabsår har givet overskud.

Gør indbetalingen og bogføringen af acontoskat let og effektiv med e-conomic regnskabsprogram. Du kan afprøve programmet i 14 dage.

Hvad er acontoskat?

Acontoskat er en virksomhedsskat, som kun virksomheder, selskaber og selvstændige erhvervsdrivende betaler. Dog er det kun virksomheder eller selskaber med et overskud de seneste år, der skal betale skatten.
 

Du betaler acontoskat forud, og den baserer sig på den skat, du har betalt de seneste år. I slutningen af året bliver beløbet endeligt opgjort i forbindelse med din virksomheds årsafslutning og skatteregnskab.
 

Det betyder, at du både kan ende med at betale en restskat eller have penge til gode.
 

Hvorfor skal du betale skatten?

Acontoskat er en måde at brede skattebyrden ud i stedet for at betale al skat ved årsafslutning.
 

Det kan være vigtigt for din virksomhed, fordi det giver en mere jævn likviditetsstyring.
 

Hvorfor skal du betale skatten?

Acontoskat er en måde at brede skattebyrden ud i stedet for at betale al skat ved årsafslutning.
 

Det kan være vigtigt for din virksomhed, fordi det giver en mere jævn likviditetsstyring
 

Beregning af acontoskat

Din virksomheds acontoskat bliver automatisk beregnet.
 

Beregningen bliver lavet ud fra virksomhedens tre seneste regnskabsår. Her bliver indkomstskatten fra de tre år lagt sammen, og der fratrækkes 50 % af gennemsnittet. Det er det beløb, du skal betale i acontoskat.
 

Skattestyrelsen giver dig besked, når acontoskatten er udregnet. Men det er dit ansvar at holde styr på, hvornår den skal betales.
 

Hvornår skal du indbetale?

Den ordinære (tvungne) acontoskat fastsættes i to lige store rater, som du betaler to gange om året. Men du kan også lave en frivillig indbetaling af skat, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt.
 

I det tilfælde vil du skulle indbetale tre gange i løbet af et år.
 

Fristerne for ordinær acontoskat er:
 

 • 20. marts
   
 • ​20. november
   

Fristerne for frivillig acontoskat er: 
 

 • 20. marts for første rate
   
 • 20. november for anden rate 
   
 • 1. februar året efter indkomståret for tredje rate
   

Hvad betyder aftaleændringer for acontoskat?

Sker der ændringer i din virksomheds aftaler, kan det få betydning for acontoskattebetalingerne.
 

Både ændringer i indtægter, udgifter og andre skattepligtige forhold kan betyde, at der er behov for at justere i den forventede acontoskat.
 

Derfor kan det være afgørende for din virksomhed løbende at holde øje med ændringer og skatteforpligtelser, så du sikrer, at acontoskatten er korrekt.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis