Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Afkast

Et afkast er det udbytte eller den fortjeneste, du får ved en investering. Afkastet kan enten være et over- eller underskud

Med e-conomic regnskabsprogram kan du få effektiv hjælp til dine regnskabsbehov og et hurtigt overblik over dit afkast og regnskab.

Hvad er afkast?

Afkast er et udtryk, der bruges om den fortjeneste, du får ved en investering – den kan enten være negativ eller positiv. Det vil sige, at enten er investeringen steget eller faldet i værdi. 
 

Der findes forskellige typer investeringer, som kan give et afkast: 
 

  • Aktier

  • Obligationer

  • Ejendomme

  • Investeringsforeninger

  • Vine og andre råvarer

Afkast på aktier og andre investeringer kan svinge op og ned og udgør den procentvise stigning eller nedgang i investeringens værdi over en bestemt periode.
 

Hvis du eksempelvis investerer i aktier, vil de have aktie- eller børskurser. Disse kurser repræsenterer markedsværdien af aktien, og de vil svinge afhængigt af udbud og efterspørgsel på markedet. Kursen angives typisk som en stykpris.

Eksempel på negativ og positiv afkast

Du investerer i en aktie til kurs (pris) 2500 kr.

I løbet af et halvt år er prisen på aktien steget til 2.875 kr. Det betyder, at værdien er steget, og du har dermed fået et positivt afkast på 15 %

Samtidig har du investeret i en aktie til 750 kr. I løbet af samme halve år er dens værdi faldet til 675 kr. Det giver dig til gengæld et negativt afkast på 10 %.
 

Investeringsafkast – hvordan måler du det?

Ved hjælp af Return on Investment (ROI) kan du udregne dit investeringsafkast. Som investor er det vigtigt at kunne følge med i, hvordan afkastet udvikler sig.
 

Udregningen ser sådan ud:
 

ROI = (Fortjeneste – investering) / investering x 100
 

ROI betegner dermed, hvor meget din investering giver dig i udbytte.

 

Eksempel på udregning af investeringsafkast

Du beslutter dig for at investere i vine til 50.000 kr.
 

Efter et år er vinenes værdi steget til 80.000 kr. Dit regnestykke ser derfor ud på følgende måde:
 

ROI = (80.000 kr. – 50.000 kr.) / 50.000 kr. x 100 = 60 %

 

Afkast i portefølje – hvad skal du investere i?

Har du besluttet dig for at investere en del af dine penge, kan det være svært at finde ud af, hvad du skal investere i.
 

Her kan det være en god idé at vælge forskellige investeringer, som tilsammen giver dig en portefølje. Du skal dog altid sikre dig, at din portefølje af investeringer matcher din økonomi. Det vil sige, at det aldrig er en god idé at investere mere, end du kan “tåle” at miste.
 

Din portefølje er dermed din samlede gruppe af aktiver – det kan eksempelvis være aktier.
 

Som en del af din investeringsstrategi er det vigtigt, at du spreder din risiko. Det hedder diversificering.

 

På den måde gør du dine investeringer mindre sårbare. Det betyder med andre ord, at du ikke binder hele din økonomi op på en enkelt aktie og dens afkast, men at du i stedet spreder din investering i et bredere porteføljeafkast.
 

Investerer du i flere forskellige aktier og sektorer, vil du med større sandsynlighed opleve, at du på nogle områder i din portefølje ser et positivt afkast.

 

Afkast og forrentning af kapital

Når du som virksomhed skal måle din forrentning af kapital, har du brug for ROE. Det er et nøgletal, der står for Return on Equity.
 

Til at måle kapitalforrentning kan du bruge følgende formel:
 

Egenkapitalens forrentning = Resultat efter finansielle poster / egenkapital * 100

 

Forholdet mellem risiko og afkast

Som investor er det vigtigt, at du ved, hvordan risiko og afkast hænger sammen.
 

Forventer du et stort afkast, må du også løbe en højere risiko. Laver du i stedet en langsigtet investering med lavere risiko, kan du heller ikke forvente et højt afkast.
 

Det er derfor vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilket risikoniveau der er det rette for dig.

 

Afkast er nøglen til gode investeringer

Afkast har en nøglerolle for din investering. Det er det, der fortæller dig, om du har gjort gode eller mindre gode investeringer. Når du forstår dit afkast, forstår du dermed også, om din investering har været positiv.
 

Derfor er det vigtigt at sætte dig grundigt ind i afkast og dets betydning for dine investeringer, så du kan træffe velinformerede økonomiske beslutninger.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis