Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

CSRD - Hvad er CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive, et EU-direktiv, der kræver, at virksomheder rapporterer om deres bæredygtighedsindsats mere omfattende og detaljeret end tidligere. CSRD erstatter Non-Financial Reporting Directive (NFRD) og har til formål at ligestille bæredygtighedsrapportering med finansiel rapportering​​.

Gør din regnskabsføring nemmere og mere effektiv med automatiserede funktioner, præcise rapporter og brugervenlig platform. Prøv e-conomic regnskabsprogram i dag..

Formålet med CSRD er at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden af virksomheders bæredygtighedsdata, så investorer og andre interessenter bedre kan vurdere virksomheders miljømæssige og sociale præstationer. Dette skal støtte den grønne omstilling og bæredygtige investeringer i EU​​.

Hovedpunkter i CSRD:

 • Omfang: CSRD gælder for store virksomheder inden for EU og virksomheder med værdipapirer noteret på et EU-reguleret marked. Dette inkluderer også børsnoterede små og mellemstore virksomheder (SMV'er), men ikke mikrovirksomheder​​.
   
 • Rapporteringskrav: Virksomheder skal rapportere i henhold til EU's standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS). Disse standarder dækker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter​​.
   
 • Revisorerklæring: Der er et krav om revisors erklæring med begrænset sikkerhed på bæredygtighedsrapporteringen. Europa-Kommissionen vil overveje at indføre krav om erklæring med høj grad af sikkerhed inden oktober 2028​​.
   
 • Digital indberetning: Virksomheder skal "opmærke" deres rapporterede oplysninger digitalt, så de er maskinlæsbare​​.
   
 • Tidsplan: Implementeringen sker trinvis, med rapportering fra regnskabsåret, der starter den 1. januar 2024 eller senere​​.
   

Vigtige elementer under CSRD:


Virksomheder skal rapportere om:
 

 1. Miljømæssige faktorer: Emissioner, energiforbrug, affaldshåndtering, biodiversitet og klimaforandringer​​.
   
 2. Sociale faktorer: Arbejdsforhold, menneskerettigheder, diversitet og inklusion, samt påvirkning af lokalsamfund​​.
   
 3. Ledelsesmæssige faktorer: Governance-struktur, anti-korruptionsforanstaltninger og forretningsetik​​.
   
 4. Væsentlighedsanalysen: Identifikation af de mest relevante bæredygtighedsemner for virksomheden og dens interessenter​​.
   

Implementering og omfang:
 

CSRD omfatter store virksomheder inden for EU, defineret som virksomheder, der opfylder to af følgende tre kriterier: mere end 250 ansatte, en omsætning på over 40 millioner euro, eller en balance på over 20 millioner euro. Også virksomheder med værdipapirer noteret på et EU-reguleret marked er omfattet​​.
 

Hvordan kan virksomheder forberede sig på CSRD-rapporteringen?
 

For at forberede sig bedst muligt, bør virksomheder:
 

 1. Udføre en modenhedsvurdering: Evaluere nuværende bæredygtighedsrapportering og identificere mangler i forhold til CSRD-kravene​​.
   
 2. Styrke kontrolmiljøet: Implementere robuste interne kontroller og procedurer for at sikre nøjagtigheden af bæredygtighedsdata​​.
   
 3. Træne medarbejdere: Uddanne medarbejdere om CSRD-kravene og bæredygtighedsrapporteringens betydning​​.
   
 4. Samarbejde med eksterne eksperter: Involvere bæredygtighedskonsulenter og revisorer tidligt i processen​​.
   

Fordele ved CSRD for virksomhedens langsigtede værdiskabelse:
 

Implementering af CSRD kan forbedre virksomheders langsigtede værdiskabelse ved at:
 

 • Øge gennemsigtigheden: Styrke tilliden hos investorer og interessenter, hvilket kan forbedre adgang til kapital og finansiering​​.
   
 • Forbedre risikoidentifikation og -styring: Hjælpe virksomheder med at forberede sig på fremtidige udfordringer og minimere risici​​.
   
 • Skabe konkurrencefordele: Differentiering fra konkurrenterne og tiltrækning af miljøbevidste kunder og talentfulde medarbejdere​​.
   
 • Drive innovation og effektivitet: Fremme innovation og effektivitet i virksomheden, hvilket kan føre til omkostningsbesparelser og nye forretningsmuligheder​​.
   
 • Sikre overholdelse af lovgivning: Ved at opfylde CSRD-kravene, sikrer virksomhederne, at de overholder lovgivningen og undgår sanktioner​​.

CSRD repræsenterer et stort skridt mod mere omfattende og detaljeret bæredygtighedsrapportering i EU. Virksomheder bør hurtigst muligt begynde at forberede sig på de nye krav for at sikre rettidig overholdelse og undgå potentielle sanktioner​​.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis