Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Eventualforpligtelse – hvad er en eventualforpligtelse?

En eventualforpligtelse er en forpligtigelse, hvor beløbet og forfaldstidspunktet er ukendt og dermed kun oplyses i årsregnskabet som en note

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En eventualforpligtelse er altså en eller flere omkostninger der ikke er blevet afholdt endnu, og ikke allerede er indregnet i regnskabet. Det vil sige at det endnu ikke en forpligtelse for virksomheden, og derfor ikke sikkert det er noget virksomheden kommer til at betale.

Hvornår laver man en eventualforpligtelse?

Eventualforpligtelsen bliver lavet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og udarbejdelsen af årsregnskabet. Et eksempel på en eventualforpligtelse kan være hvis en virksomhed kører en retssag, som endnu ikke er afsluttet, og de ved ikke hvornår eller hvordan sagen ender. Hvis de taber sagen, så er det dem, der har forpligtelsen. Vinder de den derimod, så ligger forpligtelsen ikke hos dem.

Så har virksomheder nogle forpligtelser, hvor der er under 50 % sandsynlighed for at denne forpligtelse skal betales, bliver den angivet som en eventualforpligtelse i noten til regnskabet.

Hvis der derimod er større sandsynlighed for, at forpligtelsen vil påføre virksomheden et tab, og at dette med rimelighed kan opgøres, skal det forventede tab medtages i regnskabet. Dette vil man så føre i regnskabet under hensættelser til tab.

Eventualforpligtelser i årsregnskabet

Beskrivelse af en eventualforpligtelse i noterne skal være kort og præcis og indeholde årsagen til eventualforpligtelsens opståen sammen med en vurdering af den økonomiske påvirkning, hvis den realiseres.

For yderligere informationer om eventualforpligtelse, henviser vi til en revisor.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis