Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Finansår – hvad er et finansår?

Et finansår er et regnskabsår, hvori årets finanslov er gældende. Finansåret gik indtil 1978 fra den 1. april til den 31. marts, men efter en ændring af loven i 1976, har finansåret siden 1979 fulgt kalenderåret

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis og helt uforpligtende i 14 dage, og du får adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Finansåret følger altså kalenderåret, og er den periode, hvori årets finanslov er gyldig. Finansåret kan også kaldes det offentliges regnskabsår.

Et regnskabsår for en virksomhed behøver dog ikke nødvendigvis at følge kalenderåret. En virksomhed kan selv vælge om denne vil aflægge årsregnskab d. 1. januar, eller om en anden skæring af regnskabsåret passer bedre til den enkelte virksomheds behov.

I et finansår er finansloven gældende

Finansloven indeholder budgettet for det næste år, og for hvordan det offentlige har forudsagt, at statens omkostninger kommer til at fordele sig. Derudover indeholder finansloven også budgetoverslag for de næste tre finansår.

Finansloven giver regeringen lov til at modtage skatter og andre indtægter og til at afholde udgifter.

Det er Finansministeriet der, på baggrund af de andre ministeriers forespørgsler, opstiller forslaget til finansloven. Forslaget fremsættes af finansministeren for Folketinget.

Finansloven skal i følge grundloven fremsættes for folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse.

Statsregnskabet skal forelægges for folketinget senest seks måneder efter finansårets afslutning. Det er rigsrevisionen i samarbejde med statsrevisorerne, der står for at revidere statsregnskabet. Det svarer til, at en revisor foretager revision af en virksomheds årsregnskab.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis