Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Uanmeldt kasseeftersyn - hvad er det?

Et uanmeldt kasseeftersyn er revisors uanmeldte check og optælling af virksomhedens kassebeholdning

Hvis du har et spørgsmål om uanmeldt kasseeftersyn, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning.

Et uanmeldt kasseeftersyn kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt – så længe det er uanmeldt. Kasseeftersynet foretages af revisor, som led i god revisionsskik. Der er ikke et egentligt krav om, at det skal foretages, men det giver indblik i hvorvidt virksomheden har ordentlige forhold og forebygger mod snyd.

Virksomhedens opgaver under besøget

Når revisor kommer på uanmeldt besøg, skal virksomheden med det samme udlevere bogføringsmaterialet. Dette inkluderer diverse udskrifter som debitorsaldoliste, kreditorsaldoliste med mere. Derudover skal revisor have fri adgang til alle kassebeholdninger og have lov til at tælle dem op, samt notere hvad der ligger i kassen af diverse bilag, checks, boner og lignende.

Virksomhedens bogholder/regnskabsansvarlige skal stå til rådighed for revisor under besøget, så revisor har mulighed for at stille spørgsmål, hvis der skulle være nogen.

Kassebeholdning
Kassebeholdningen skal altid tælles op ved et uanmeldt kasseeftersyn

Betingelser for et uanmeldt kasseeftersyn

For at det uanmeldte kasseeftersyn bliver foretaget korrekt, er der nogle betingelser som skal overholdes.

  • Den første betingelse er, at kasseeftersynet som sagt skal være uanmeldt. Dette sikrer, at revisor får et retvisende billede af, hvordan virksomheden behandler sine kassebeholdninger - uden virksomheden kan forberede sig ekstraordinært på eftersynet.
  • Den anden betingelse er, at eftersynet skal være uforudsigeligt. Det vil sige, at virksomheden ikke skal kunne forudsige, hvornår revisor kommer forbi. Eftersynet skal derfor være på forskellige datoer og tidspunkter hvert år.
  • Den tredje betingelse er, at eftersynet skal være ubetinget. Virksomheden må ikke forhindre revisor i at komme ind og foretage optælling af kassebeholdningen. Derudover skal virksomheden udlevere alt relevant materiale til revisor.

Vær altid forberedt

Som virksomhed er det altid en god idé at sørge for, at der er styr på de regnskabsmæssige sager. Den bedste måde altid at være forberedt på er ved at sørge for, at kassebeholdningen stemmer med bogføringen, at checks og lignende løbende bliver indsat i banken, at bilag i kassebeholdningen bliver dateret og underskrevet, og at der ikke foreligger store differencer.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis