Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Værdikæde – hvad er en værdikæde?

Værdikæden beskriver en virksomheds primæraktiviteter og støtteaktiviteter, og hvordan de skaber værdi. Porters værdikæde fra 1998 er den mest anvendte model

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En værdikæde består af 9 elementer, der beskriver en virksomhed og dens værdiskabende aktiviteter. Opdelingen i de enkelte aktiviteter gør det nemmere at behandle dem isoleret og vurdere deres vigtighed for et produkt eller for en serviceydelse.

Den engelske og meget udbredte betegnelse for værdikæden er value chain.

Primære aktiviteter i værdikæden

5 grundlæggende elementer udgør værdikædens primæraktiviteter:

model der viser porter's værdikæde
 • Indgående logistik: Omfatter indkøb og lagerstyring af komponenter og råvarer, der skal bruges i virksomheden.
 • Produktion: Design, bearbejdning og udvikling af de indkøbte råvarer eller komponenter.
 • Udgående logistik: Beskriver, hvordan virksomheden håndterer modtagelse af ordrer, pakning og levering af varer.
 • Markedsføring og salg: Inkluderer alle aktiviteter, der er møntet på at øge salget af virksomhedens produkt. Inden for afsætning taler man typisk om ”de 7 P’er” som er Product, Place, Price, Promotion, People, Process og Physical Evidence.
  De 7 P’er beskriver nogle hensyn, som er vigtige at tage stilling til i forbindelse med markedsføring og salg.
 • Service: Virksomhedens arbejde efter kunden har fået varen eller ydelsen. Det kan være aktiviteter som kundesupport, reklamation og reparation.

Støtteaktiviteter

Følgende 4 støtteaktiviteter har til formål at koordinere de 5 primæraktiviteter, så forløbet fra start til slut bliver så gnidningsfrit som muligt:

 • Virksomhedens infrastruktur: Beskriver, hvordan ledelsen har valgt at sætte hele virksomheden op med hensyn til organisationsstruktur, og hvordan virksomheden fungerer i det daglige.
 • Menneskelige ressourcer (HR): Motiverede medarbejdere er vigtige for, at primæraktiviteterne fungerer optimalt. Området dækker over virksomhedens ansættelse, uddannelse og afskedigelse af ansatte.
 • Teknologi: Den tilgængelige teknologi har stor indflydelse på produktionens kvalitet og hastighed. Produktionsudstyr, processer og lokaler tæller med i denne støtteaktivitet.
 • Indkøb: Fastlæggelse af budget, valg af leverandører og al ordreafgivelse for, hvad der skal indkøbes til virksomheden.

Virksomhedens konkurrenceevne

Primæraktiviteterne og støtteaktiviteterne samt samspillet mellem dem afgør, hvor konkurrencedygtig en virksomhed er. Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og derfor er modellen for værdikæden brugbar til at identificere eventuelle områder, hvor virksomheden kan blive bedre.

Ikke kun produktion

Værdikæden blev som udgangspunkt udviklet til at beskrive produktionsvirksomheder. Dog kan man som kommunikationsbureau, advokatfirma eller konsulenthus med lidt fantasi godt oversætte primær- og støtteaktiviteterne til egen kontekst.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis