Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Advokat

En advokat hjælper og rådgiver om lovfortolkning og -givning. Det kan gælde alt fra retssager til kontraktforhandling og bolighandler.

e-conomic regnskabsprogram er en effektiv hjælp til administration og regnskab for alle typer virksomheder. Prøv gratis i 14 dage.

Hvad er en advokat?

En advokats rolle er at hjælpe med personlig juridisk rådgivning inden for en række forskellige områder. Det kan både være til privatpersoner og virksomheder.
 

Du kan få brug for en advokat i forbindelse med retssager af forskellige arter, men der er også mange andre forhold i livet, hvor en advokat kan hjælpe.
 

Det kan være på områder som: 

 • Skilsmisse
   
 • Testamente 
   
 • Bolighandler 
   
 • Arvesager 
   
 • Kontraktforhandling 
   
 • Generationsskifte
   
 • Virksomhedsoverdragelse
   

En advokat kan have mange forskellige roller inden for juridisk rådgivning – og det kan ofte være en god idé at finde en med speciale og erfaring på det område, du mangler advokathjælp til.
 

På den måde sikrer du, at du får den rette repræsentation og rådgivning.
 

Advokatbistand: Hvordan får du juridisk rådgivning?

Advokater er vigtige for vores samfund, fordi de rådgiver og støtter inden for en lang række juridiske felter.
 

En advokat guider og vejleder dig inden for de juridiske spørgsmål, du står med i din situation. De hjælper dig med at forstå dine juridiske rettigheder og forpligtelser, med at udarbejde juridiske dokumenter og med at træffe velovervejede beslutninger baseret på lovgivningen.
 

3 råd til effektiv juridisk hjælp

For at få den mest effektive hjælp til dit juridiske problem kommer her tre forhold, som du bør være opmærksom på, når du søger hjælp fra en advokat:
 

 • Speciale og erfaring: Afklar, hvilket retsområde du har brug for juridisk rådgivning til. 
   
 • Kommunikation og tillid: Vælg gerne en advokat, der vækker tillid hos dig og kommunikerer klart og tydeligt på en måde, der er let for dig at forstå. 
   
 • Omkostninger: Undersøg på forhånd advokatens timepriser og honorarer, så du ikke pludselig står med ubehagelige økonomiske overraskelser.
   

Sådan er en advokats rolle i retssager

En strid kan ende i retten, hvis to eller flere parter ikke kan blive enige eller selv forhandle sig ud af uenighederne.
 

I det tilfælde kan du få brug for en advokat til at repræsentere enten dig selv eller din virksomhed i retten og styre dig sikkert gennem retssystemet.
 

Advokatens rolle er at rådgive dig som klient om dine rettigheder inden for det juridiske område. Han eller hun skal også udarbejde og indsende retsdokumenter. Samtidig udgør en væsentlig del af retsarbejdet at forberede og fremføre de bedste argumenter på dine vegne.
 

En advokat arbejder med andre ord for at skabe det bedste resultat for dig med udgangspunkt i lovens rammer.
 

Retshandlinger kan være forskellige

Der findes forskellige typer af retshandlinger. Typisk opdeles de i to overordnede:
 

 • Civilsager: Her repræsenterer advokaten eksempelvis klienter i sager om personlige tvister inden for familieanliggender, kontrakter og skadeerstatning. 
   
 • Straffesager: Her er advokatens rolle at forsvare sager, hvor en klient eksempelvis er anklaget for vold, svindel eller andre kriminelle handlinger.
   

Hvordan forhandler og udarbejder en advokat kontrakter?

Mange virksomheder kan få brug for advokathjælp til kontraktudarbejdelse og kontraktforhandling.
 

Med en professionel og kompetent advokat til at udarbejde dine kontrakter kan du sikre dine interesser på den mest effektive måde. En advokat har specialviden om lovgivning – og det er din sikkerhed for, at dine kontrakter altid følger lovgivningen.
 

Det samme gælder for kontraktforhandlingen. Her er professionel hjælp under forhandlingen med til at skabe klarhed og forståelse mellem kontraktens to parter. Advokaten hjælper samtidig med alt fra strategiske og forretningsmæssige overvejelser til garantier og risikodækning.
 

Når din advokat udarbejder juridiske dokumenter, har vedkommende et ansvar for at opfylde dine behov – samtidig skal de være juridisk korrekte og overholde den gældende lovgivning.
 

Er juridisk forskning vigtig?

Vi forsker på livet løs inden for medicin og sundhed. Men juridisk analyse og forskning er også vigtig for et velfungerende samfund og ikke mindst retssystem.
 

Juraen får med juridisk forskning et servicetjek for at sikre, at lovgivningen virker, som den skal. Gør den ikke det, har vi alle et retssikkerhedsproblem.
 

Advokatetik og professionel adfærd

Tillid og fortrolighed er grundstenene for relationen mellem dig som klient og din advokat.
 

Når en advokat arbejder for dig, har han eller hun også en etisk forpligtelse til at holde dine oplysninger fortrolige og ikke mindst have dine interesser for øje.
 

Alle advokater skal derudover følge et sæt etiske spilleregler, som Advokatrådet har opstille
 

Advokatens mange kasketter

Advokater spiller mange forskellige roller inden for den juridiske praksis. Kasketterne kan være mange – lige fra boligadvokat til skilsmisseadvokat.
 

Uanset hvad du mangler hjælp til i livet, kan en advokat hjælpe dig med professionel rådgivning og guide dig sikkert gennem den juridiske jungle.
 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis