Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Brugtværdi – hvad er en brugtværdi?

Brugtværdien er den laveste værdi, som et aktiv kan nedskrives til. Når du skiller dig af med et aktiv, skal det bogføres i regnskabet.

Når du skiller dig af med et aktiv, skal det bogføres i regnskabet. Se, hvor nemt afskaffelse af et anlægsaktiv gøres i e-conomic regnskabsprogram.

Hvad er brugtværdi?

Brugtværdien er en betegnelse for den værdi, som et aktiv har efter at have udtjent sit formål. Med tiden bliver aktiver som bygninger, biler og maskiner mindre værd, og ved afskaffelse af aktivet fastsætter man en endelig brugtværdi, som aktivet kan sælges til eller byttes for.

Hvordan fastsættes brugtværdi?

Fastsættelse af brugtværdi kan være en kompleks proces, da det afhænger af flere faktorer, herunder aktivets alder, tilstand, og markedets efterspørgsel. Ofte vil man anvende metoder som sammenlignende markedsanalyse eller afskrivningsmodeller for at bestemme denne værdi. Det er vigtigt at have en realistisk vurdering, da en overvurderet brugtværdi kan føre til urealistiske forventninger om fremtidige indtægter.
 

Brugtværdien afhænger af efterspørgsel på aktivet

Der kan være stor forskel på, hvor stor en værdi man kan få for eksempelvis en maskine, som man ikke kan bruge mere. Hvis det er en maskine, der sagtens kan bruges af en anden virksomhed, så kan salgsprisen eller brugtværdien sættes højere. Hvis der derimod er tale om en specialiseret maskine, som der kun er et meget lille marked for, så vil brugtværdien af maskinen være lav.

Brugtværdi i et regnskab

I forbindelse med anskaffelse af et aktiv vil man skulle vurdere, hvordan aktivet skal finansieres. Udregningen af denne finansiering er nødt til at medregne den pris, som man skal betale for sit aktiv, den kontinuerlige nedskrivning eller det værditab, som aktivet løbende vil være genstand for, og til sidst den brugtværdi, som aktivet sandsynligvis kommer til at have ved fremtidig afskaffelse.

I vores e-copedia forklarer vi, hvordan du håndterer afskaffelse og salg af aktiver i e-conomic
 

Afskaffelse af aktiver i e-conomic

Når du skal afskaffe et aktiv, er det vigtigt at registrere denne handling korrekt i regnskabet for at sikre nøjagtighed i virksomhedens finansielle rapportering. I e-conomic kan du nemt håndtere afskaffelse og salg af aktiver ved at følge nogle simple trin. Dette sikrer, at brugtværdien registreres korrekt, og at alle regnskabsmæssige aspekter er dækket.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis