Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

CVR-nummer - hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer, på samme måde som enhver dansk statsborger har et CPR-nummer, der kan identificere dem.

I e-conomic regnskabsprogram skriver du dit CVR-nummer under Stamoplysninger. Vores e-copedia viser dig, hvordan du nemt ændrer dine stamoplysninger i e-conomic.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister og er statens stamregister for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om alle virksomheder i Danmark.

Alle danske virksomheder har pligt til at have et CVR-nummer, dog med en enkelt undtagelse: hvis en virksomhed har en omsætning under 50.000 kr. på årlig basis, er det frivilligt, om du vil registrere virksomheden.

Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer, på samme måde som enhver dansk statsborger har et CPR-nummer.

Et CVR-nummer indeholder 8 cifre og er unikke for den enkelte virksomhed, og det er dette nummer, som skal benyttes i enhver situation, hvor virksomheden skal identificere sig over for offentlige myndigheder, kunder, SKAT, m.v.. CVR-nummeret er altså bygget op af 8 cifre, og opfylder modulus 11 kontrollen. I forbindelse med fakturaudstedelse skal CVR-nummeret også være synligt.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indeholder oplysninger om selve virksomheden som juridisk enhed samt dens produktionsenheder (P). Oplysningerne er samlet i et register, som er tilgængeligt for offentlige myndigheders og privates videreanvendelse.

CVR omfatter blandt andet følgende data for samtlige registrerede virksomheder:

- Virksomhedens CVR-nummer
- Virksomhedens navn
- Virksomhedens adresse
- Virksomhedens branchekode

CVR.dk er CVR’s website, der giver adgang til European Business Register, som yderligere giver adgang til oplysninger om virksomheder og selskaber i andre europæiske lande. CVR.dk ejes og drives af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

P-nummer og SE-nummer

Udover et CVR-nummer har en virksomhed også et såkaldt P-nummer, som står for Produktionsenhedsnummer. Dette er en identifikation på enhver fysisk beliggenhed, som virksomheden indbefatter og udøver aktivitet fra.

En virksomhed kan således overordnet have ét CVR-nummer, men derudover have indtil flere P-numre afhængig af, hvor mange forskellige adresser som den enkelte virksomhed er aktiv fra.

Eksempelvis har Dansk Supermarked et CVR-nummer til hovedkontoret i Højbjerg, men har adskillige P-numre tilknyttet for eksempelvis enhver Nettobutik.
P-nummeret er et unikt 10-ciret nummer.

Et SE-nummer er ofte det samme som et CVR-nummer. Større virksomheder kan dog eksempelvis have et enkelt CVR-nummer, men flere tilhørende SE-numre.

CVR i udlandet

I forbindelse med udenlandske samarbejdspartnere kan der blive efterspurgt et såkaldt VAT-nummer, som er den engelske oversættelse af CVR. Hvis man i udenlandsk sammenhæng skal oplyse sit CVR-nummer (eller VAT), skal det være DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer: DK xxxxxxxx.

Hvordan vedligeholder jeg mine stamdata?

Det er virksomheden selv, der har pligt til at vedligeholde og opdatere sine oplysninger, og dette kan gøres på virk.dk.

Gratis website med e-conomic


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis