Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

CVR-nummer - hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer, på samme måde som enhver dansk statsborger har et CPR-nummer, der kan identificere dem.

I e-conomic regnskabsprogram skriver du dit CVR-nummer under Stamoplysninger. Vores e-copedia viser dig, hvordan du nemt ændrer dine stamoplysninger i e-conomic.

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister og er statens stamregister for virksomhedsoplysninger og indeholder oplysninger om alle virksomheder i Danmark.

Alle danske virksomheder har pligt til at have et CVR-nummer, dog med en enkelt undtagelse: hvis en virksomhed har en omsætning under 50.000 kr. på årlig basis, er det frivilligt, om du vil registrere virksomheden.

Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer, på samme måde som enhver dansk statsborger har et CPR-nummer.

Et CVR-nummer indeholder 8 cifre og er unikke for den enkelte virksomhed, og det er dette nummer, som skal benyttes i enhver situation, hvor virksomheden skal identificere sig over for offentlige myndigheder, kunder, SKAT, m.v.. CVR-nummeret er altså bygget op af 8 cifre, og opfylder modulus 11 kontrollen. I forbindelse med fakturaudstedelse skal CVR-nummeret også være synligt.

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) indeholder oplysninger om selve virksomheden som juridisk enhed samt dens produktionsenheder (P). Oplysningerne er samlet i et register, som er tilgængeligt for offentlige myndigheders og privates videreanvendelse.

CVR omfatter blandt andet følgende data for samtlige registrerede virksomheder:

- Virksomhedens CVR-nummer
- Virksomhedens navn
- Virksomhedens adresse
- Virksomhedens branchekode

CVR.dk er CVR’s website, der giver adgang til European Business Register, som yderligere giver adgang til oplysninger om virksomheder og selskaber i andre europæiske lande. CVR.dk ejes og drives af Erhvervsstyrelsen.

P-nummer og SE-nummer

Udover et CVR-nummer har en virksomhed også et såkaldt P-nummer, som står for Produktionsenhedsnummer. Dette er en identifikation på enhver fysisk beliggenhed, som virksomheden indbefatter og udøver aktivitet fra.

En virksomhed kan således overordnet have ét CVR-nummer, men derudover have indtil flere P-numre afhængig af, hvor mange forskellige adresser som den enkelte virksomhed er aktiv fra.

Eksempelvis har Dansk Supermarked et CVR-nummer til hovedkontoret i Højbjerg, men har adskillige P-numre tilknyttet for eksempelvis enhver Nettobutik.
P-nummeret er et unikt 10-ciret nummer.

Et SE-nummer er ofte det samme som et CVR-nummer. Større virksomheder kan dog eksempelvis have et enkelt CVR-nummer, men flere tilhørende SE-numre.

CVR i udlandet

I forbindelse med udenlandske samarbejdspartnere kan der blive efterspurgt et såkaldt VAT-nummer, som er den engelske oversættelse af CVR. Hvis man i udenlandsk sammenhæng skal oplyse sit CVR-nummer (eller VAT), skal det være DK efterfulgt af det 8-cifrede CVR-nummer: DK xxxxxxxx.

Hvordan vedligeholder jeg mine stamdata?

Det er virksomheden selv, der har pligt til at vedligeholde og opdatere sine oplysninger, og dette kan gøres på virk.dk.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis