Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Feriepenge - hvad er feriepenge?

I Danmark skal du som arbejdsgiver betale feriepenge til dine medarbejdere. En medarbejder optjener 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse.

Du kan integrere dit lønsystem, som udregner dine ansattes feriepenge, med e-conomic regnskabsprogram. Se hvilke løn-apps du kan bruge med e-conomic. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende

En ansat optjener feriepenge fra 1. januar til 31. december i løbet af ét kalenderår og året efter har den ansatte krav på at få sine optjente feriepenge og holde ferie. Feriepenge, der er optjent i 2017, bliver først udbetalt for ferie, der afholdes fra 1. maj til 30. april 2018. Som arbejdsgiver har du pligt til at betale din medarbejders ferie.

Hvad er reglerne?

Ansatte i din virksomhed optjener ifølge ferieloven 2,08 betalte feriedage for hver måned de arbejder, og har de arbejdet i et helt år, har de hver især krav på at holde 5 ugers ferie. Hertil har de krav på at holde 3 af ugerne, som én sammenhængende ferie. De 3 uger kalder man hovedferien og skal afholdes i perioden 1. maj – 30. september, som kaldes ferieåret. De resterende 2 uger kan du og din medarbejder sammen fordele i løbet af ferieåret og dette kalder man restferie.

Præcis hvornår én af dine ansatte vælger at holde ferie, er noget du som arbejdsgiver aftaler med en ansat. Hvis en ansat samtidig har børn, er det et krav, at du som arbejdsgiver skal tage hensyn til dette og så vidt muligt placere hovedferien i lønmodtagerens barns skolesommerferie. Du skal som arbejdsgiver udvise hensyn til dine ansatte, som har børn, men samtidig tage hensyn til driften af virksomheden.

Uanset hvor meget ferie en ansat har optjent, om det er 5 uger eller ingenting, så har han stadig krav på at holde 5 ugers ferie. Det bliver så bare for egen regning.

Hos flere virksomheder tilbyder de ekstra ferie til deres ansatte, eksempelvis ved 5 feriefridage, således at den ansatte har 6 ugers ferie.  

Udbetaling af feriepenge

Som arbejdsgiver skal du beregne og indberette det antal feriedage, som dine ansatte har optjent som lønmodtagere. Udbetalingen af feriepenge er noget lønmodtageren selv skal søge om. Det betyder, at dine ansatte skal oplyse sine feriedage til Feriekonto og på den måde få udbetalt sine feriepenge, dog tidligst 1 måned før ferien begynder.


Feriepengene bliver opgjort som 12,5 % af en lønmodtagers løn i løbet af et år og dette beløb bliver beskattet på samme måde, som almindelig løn. Herefter bliver pengene indbetalt til Feriekonto. En ansat kan altid beregne sin ferie i løbet af året online via Feriekonto.

Kan man få feriepenge uden at holde ferie?

Som hovedregel får en ansat feriepenge, netop fordi vedkommende holder ferie. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er helt sådan. Eksempler på tilfælde, hvor en ansat kan modtage feriepenge, selv om vedkommende ikke har holdt ferie, kan være ved sygdom, udlandsophold og barsel.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis