Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Mindre anskaffelser – hvad er mindre anskaffelser?

Mindre anskaffelser er køb af varer med en værdi på under kr. 31.000 (2022). Den købte genstand skal bruges separat for at kunne betegnes som en mindre anskaffelse

Hvis du har et spørgsmål til hvordan du skal bogføre mindre anskaffelser, så er du mere end velkommen til at oprette et indlæg på vores forum, hvor flere revisorer tilbyder god og gratis rådgivning. Du kan også kontakte en revisor, du finder en på vores revisorliste.

Mindre anskaffelser er materielle genstande, der købes af virksomheden til separat brug og til en værdi under kr. 31.000 (2022). Mindre anskaffelser kaldes også for småanskaffelser.

2 betingelser for mindre anskaffelser

For at man kan trække sin indkøbte ting fra i skat, så er der 2 betingelser, der skal være opfyldt.

  • Værdien for det indkøbte skal være på mindre end kr. 31.000 eksklusiv moms.
  • Den indkøbte vare skal anvendes som en separat ting. Det skal altså ikke være en tilføjelse til et eksisterende aktiv i virksomheden.

Regnskabsmæssige overvejelser

Det gør en forskel om en anskaffelse betegnes som et aktiv eller som en mindre anskaffelse.

En mindre anskaffelse medregnes i resultatopgørelsen som en driftspost. Det betyder, at anskaffelsen straksafskrives i det regnskabsår, erhvervelsen er sket i.

Et aktiv bliver derimod medregnet i den samlede balance, og det betyder, at anskaffelsen tæller med i kommende års værdi. Anskaffelsen vil her blive afskrevet løbende.

På den måde er den regnskabsmæssige levetid kortere for en mindre anskaffelse og længere for et aktiv.

Køb som både er aktiv og mindre anskaffelse

Hvis det indkøbte kan være begge dele, både et aktiv og en mindre anskaffelse, så må placeringen af købet være en regnskabsmæssig vurdering af, hvad der bedst kan svare sig for virksomheden.

Hvis du har brug for hjælp til at vurdere, hvordan et indkøb skal håndteres, så find en revisor på vores revisor- og bogholderliste. Hvis din virksomhed ligger i København, så kan du inddele listen, sådan at du kun ser revisorer i København.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis