Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Pantsætning – hvad er pantsætning?

Pantsætning er at stille pant som sikkerhed for et lån. Traditionel pantsætning kan enten ske som overdragelse af en fysisk genstand eller som et pantebrev på genstanden

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Når man foretager en pantsætning, så stiller man et aktiv som sikkerhed for den kreditor, der låner pengene ud. Aktivet, man stiller til rådighed kan enten afleveres fysisk til långiveren, eller man kan give et tinglyst pantebrev, der repræsenterer det pantsatte aktiv.

Håndpant

Håndpant er den gammeldags måde at pantsætte på. Her kan man eksempelvis gå hen til pantelåner med et ur, et maleri eller andet af værdi. Her vil værdigenstanden blive vurderet af pantelåneren, der giver et lån tilsvarende den vurderede værdi.

Hvis man fortryder at have givet afkald på en genstand, så kan man typisk betale for at få sin pantsatte ting tilbage inden for en bestemt tidsfrist.

Underpant

Underpant adskiller sig tydeligst fra håndpant ved, at man får lov at beholde sin pantsatte genstand. Selvom eksempelvis en bil pantsættes ved underpant, så beholder man bilen, men underskriver derimod et tinglyst pantebrev som sikkerhed for lånet.

Hvis man som låntager ikke kan overholde afbetalinger eller andre forhold omkring lånet, så har pantelåneren ret til at realisere pantet. Dette kan eksempelvis ske ved en tvangsauktion, hvor pantelåneren sælger låntagerens aktiv til højest bydende.

Virksomhedspant

Virksomheder kan vælge at pantsætte kategorier af deres aktiver som varebeholdning, goodwill og rettigheder. Virksomhedspant giver virksomheder nogle mere fleksible lånemuligheder, hvor de kan pantsætte nuværende og fremtidige anskaffelser.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis