Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Virksomhedspant - hvad er virksomhedspant?

Virksomhedspant er en pantsætningsform, der skaber mere fleksible lånemuligheder for virksomheder. Det er virksomhedens aktiver der pantsættes

e-conomic er et komplet bogføringsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic gratis i 14 dage, og du får adgang til hele programmet med det samme.

Virksomhedspant er en måde, hvorpå virksomheder kan stille sikkerhed i virksomhedens aktiver, når virksomheden skal optage et lån. Aktiverne inddeles i kategorier, og disse kategorier kan derefter pantsættes.

Pantsætning af aktiver

I 2006 indførtes virksomhedspant for at give erhvervsvirksomheder mere fleksible belåningsmuligheder. Virksomhedspant omfatter, at en virksomhed kan pantsætte alt, hvad virksomheden ejer og erhverver sig i fremtiden. Aktiverne inddeles i kategorier, og det er disse kategorier, der pantsættes.

Det står virksomheden frit for, om denne ønsker at pantsætte en eller flere kategorier af aktiver. Det som virksomheder pantsætter kan eksempelvis være kundetilgodehavender, varelagre, driftsinventar, driftsmateriel, drivmidler, besætning, goodwill og rettigheder i henhold til Patentloven.

Driftsinventar som har panteret i fast ejendom hører ikke under virksomhedspant. Ligeledes gælder særregler for pantsætning af eksempelvis biler, da de skal pantsættes ved tinglysning i bilbogen.

Hele grupper pantsættes

Virksomhedspant er det, man kalder for flydende pant. Det vil sige, at pantsætningen af aktiver ikke hindrer afskaffelse af aktiverne i følge regelmæssig drift. Udskiftes et aktiv vil det nye aktiv blive indlemmet i pantsætningen, da det er aktivkategorien, der pantsættes.

På den måde er det enkelte aktiv ikke låst af pantsætningen, da det er hele gruppen af aktiver, der pantsættes.

Regler for konkurs og betalingsstandsning

Hvis en virksomhed, der har stillet virksomhedspant går konkurs eller går i betalingsstandsning, så kan pantet ikke længere indlemme nye aktiver. Derudover hæfter panthaveren subsidiært med 50.000 kroner for omkostninger, der er forbundet med konkursbehandlingen.

At hæfte subsidiært betyder, at man som ejer af en konkursramt virksomhed kommer til at hæfte for udgifterne til konkursbehandlingen, hvis virksomheden ikke selv har midler til at betale for disse.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis