Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Valutaveksling – hvad er valutaveksling?

Når du veksler valuta, skifter du fra en møntfod til en anden, fx fra kroner til euro eller omvendt.

I e-conomic regnskabsprogram vælger du selv, hvilken valuta du vil bruge på fx en faktura. Vi opdaterer valutakurser en gang i døgnet via XE.com, så du altid har den aktuelle kurs. Prøv gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme

Valutaveksling

Når du har brug for at gå fra én valuta til en anden, laver du en valutaveksling. Valutaerne har forskellig værdi, og når du fx vil veksle fra kroner til euro, regner du ud, hvor meget beløbet i danske kroner svarer til i euro. Det skal du bruge valutakursen til. 

 

Valutakursen beskriver forholdet mellem to valutaer, og den svinger hele tiden. Når du kender kursen, kan du regne ud, hvad du fx skal betale i én valuta, når du vil købe en vare i en anden valuta eller veksle til den anden valuta. Det kan eksempelvis være, du gerne vil vide, hvad en vare, hvis pris er oplyst i euro, koster i danske kroner. 
 

Eksempel 1: Du vil veksle 100 kr. til euro

Her skal du dividere beløbet i danske kroner med kursen på den fremmede valuta. Når euroen har en valutakurs på 7,5 ser regnestykket sådan ud:  100 : 7,50 = 13 euro. Du får altså 13 euro, hvis du veksler 100 kroner til euro.


 

Eksempel 2: Du vil veksle 100 euro til kroner

Her skal du gange beløbet i den fremmede valuta med valutakursen. Når euroen har valutakurs på 7,5 ser regnestykket sådan ud: 100 x 7,50 = 750 kr. Du får altså 750 kroner, hvis du veksler 100 euro til kroner.

 

Omregn nemt med vores online valutaomregner

Når du skal omregne valuta, er det nemmest at bruge en online valutaomregner. Den bliver hele tiden opdateret, så du altid omregner til de aktuelle kurser.
 

Hvad bestemmer en valutakursen?

Valutakursen bliver blandt andet bestemt af efterspørgslen på valutaen, inflationen, renten og de finansielle markeder. Der findes faste og flydende valutakurser. De flydende valutakurser bevæger sig frit, mens valutaer med fast kurs er bundet til en anden valuta. Det gælder fx for den danske krone, som kun må svinge +/-2,25 % i forhold til euroen. 
 

Skal jeg betale i kroner eller lokal valuta?

I nogle butikker og netbutikker i udlandet, kan du vælge at betale i danske kroner eller den lokale valuta. Når du har mulighed for denne valutakonvertering, skal du som tommelfingerregel betale i den lokale valuta. Ellers risikerer du at betale for meget for, at butikken veksler.
 

Banken omregner internationale transaktioner

Hvis du køber noget i udlandet, eller nogen fra udlandet betaler dig, foregår betalingen som en international transaktion. Her er det typisk din bank, der laver omregningen til danske kroner ud fra deres aktuelle valutakurs. Det samme gælder, hvis du laver en international overførsel af penge via din bank. Banken tager ofte et gebyr for at veksle valuta for dig.
 

Hvordan kan man tjene penge på valutahandel?

Forex er en forkortelse af foreign exchange og en betegnelse for markedet for valutahandel. Her køber og sælger investorer international valuta, ligesom man fx investerer i aktier, og har mulighed for at tjene penge, når kurserne svinger. Har du købt til en lav kurs og sælger til en højere kurs, tjener du forskellen.
 

Hvordan bruger jeg valuta i mit regnskab?

I et regnskabsprogram bruger du typisk en grundvaluta, som du dog altid kan ændre. Se, hvordan du kan arbejde med valuta i e-conomic regnskabsprogram. Her kan du blandt andet bruge den indbyggede valutaomregner og nemt og hurtigt sende din faktura afsted i den ønskede valuta.
 

Hvordan har valutavekslingen en indflydelse på betalingen af din leverandørfaktura?

Valutaveksling kan have en direkte virkning på betalingen af leverandørfakturaer, når den valuta, der er brugt på fakturaen, er forskellig fra den valuta, som virksomheden normalt benytter. Hvis fakturaen er udstedt i en fremmed valuta, vil den angivne værdi på fakturaen være afhængig af den aktuelle vekslingskurs mellem de to valutaer. En ændring i vekslingskursen mellem tidspunktet for fakturering og betaling kan føre til en stor variation i den endelige betaling, da det kan resultere i en ændring i den samlede fakturabeløb.

Virksomheder, der modtager fakturaer i en fremmed valuta, bør overveje at beskytte sig mod vekslingskursændringer ved at bruge en valutaterminskontrakt eller en form for valuta-risiko hedging. På denne måde kan de sikre, at de ved, hvad deres betalingspligt vil være ved tidspunktet for fakturering, uanset eventuelle ændringer i vekslingskursen før betalingen.

I alt er valutaveksling en faktor, der kan have en direkte påvirkning på betalingen af leverandørfakturaer, og det er afgørende for virksomheder at tage denne faktor i betragtning i deres økonomiske beslutninger.

 


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis