e-copedia

Om eksport af betalinger

Viden Om
I denne artikel vil du lære mere om funktionen eksport af betalinger i e-conomic.

I e-conomic kan du eksportere dine leverandørbetalinger ud i en fil, som du kan indlæse i din bank. Således slipper du for at oprette betalingerne manuelt i din bank.

Der kan eksporteres til de største banker (Nordea, Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit Bank) samt de fleste mellemstore og mindre banker.
Alle banker er tilknyttet en bankcentral, hvilket i praksis betyder, hvis din bank ikke findes på listen, kan du vælge en bank med samme bankcentral, når du opretter din bankkonto.

Du kan finde en liste over alle de banker, du kan eksportere til, når du er logget på din aftale under menupunktet "Regnskab" > "Bank" > "Bankkonti" > "Ny bankkonto".

Det forudsætter altså, at du har oprettet din bankkonto under menupunktet "Bankkonti", opsat dine leverandører med betalingstype og oprettet leverandørfakturaer i din kassekladde med betalingstype, for at du kan lave en eksport af betalingsfilen.

Ny søgning

Som udgangspunkt vises alle betalinger, der er oprettet i kassekladden, som er klar til eksport, men du kan også lave en ny søgning af dine betalingsfiler.

Ved at foretage en "Ny søgning" kan du afgrænse din søgning og du har naturligvis mulighed for at søge de betalinger frem, som du har oprettet i anden valuta, hvis du benytter udenlandske betalinger.

Du kan afgrænse din søgning i fra/til dato, fra/til leverandør, fra/til gruppe, valuta eller status.

Du får vist listen over alle dine betalinger, som er fundet fra ud fra din søgning.

Nu kan du markere de betalinger du vil eksportere og eksportere filen.

Eksportér valgte betalinger

Efter du har oprettet leverandørfakturaer i kassekladden med den ønskede betalingstype, kan du eksportere betalingerne.

Ved at markere de betalinger du vil eksportere, trykker du bagefter på "Eksportér valgte betalinger".

Et vindue kommer frem, hvor du skal tage stilling til betalingsdato, hvilken bankkonto de skal betales fra og om du vil oprette leverandørbetalingerne i en kassekladde.

 

Når du skal vælge betalingsdato, skal du være opmærksom på, hvad du vælger.

Nuværende er indstillingen for, at betalingerne udføres på samme dag som forfaldsdatoen for hver enkelt betaling.

Ingen dato før betyder, at betalinger bliver rykket frem til den betalingsdato du skriver i feltet dato. Har nogle betalinger derfor en dato før den du selv angiver, vil de blive rykket frem til den dato, du skriver.

Foretag alle indbetalinger den gør, at alle betalinger får samme betalingsdato, som du selv angiver i datofeltet.

 

Nu kan du trykke på OK og downloade betalingsfilen, gemme den på din computer, så du kan indlæse den i din bank.

OBS:
Alle leverandørfakturaer, både bogførte og kladdeposteringer, medtages når du eksporterer betalinger. Hvis du kombinerer betalinger, der har samme dato og er til samme leverandør, skal du være opmærksom på at den samlede tekst i posteringslinjen, maksimalt kan være 250 karakterer. Er der flere end 250 karakterer vil disse blive slettet. Ønsker du en kort advis på maksimalt 30 karakterer, skal du vinge af i "Brug kort advis i bankoverførsler". Du kan kun overføre kreditbeløb, som er oprettet med betalingstypen "Bankoverførsel". Du kan kun eksportere én valuta ad gangen, derfor skal du vælge den valuta leverandørfakturaen er oprettet i, før du kan eksportere betalinger ud i f.eks. EUR.
Tip:
De indstillinger du har valgt, når du eksporterer dine betalinger, bliver gemt som standard informationer for dine fremtidige betalingseksporter. Du kan naturligvis altid redigere i disse.

Vis eksporterede betalinger

Her kan du se en liste over alle dine tidligere eksporterede betalinger.

Du har mulighed for at søge "gamle" betalinger frem og på baggrund af disse danne en ny fil, som du kan eksportere og indlæse i din bank.

Du kan sortere på dine tidligere eksporterede betalinger, ved at trykke på kolonnen "sidste eksportnr.", så vil betalingerne blive sorteret i stigende eller faldende orden. Du kan sortere på samme vis for de andre kolonner.

Nu kan du sætte flueben ud for de betalinger, du gerne vil have eksporteret igen og danne filen, på præcis samme måde som du oprindeligt gjorde ved at trykke på knappen "Eksportér valgte betalinger".

Slet valgte

Her kan du slette dine endnu ikke eksporterede eller allerede eksporterede betalinger.

Du markerer betalingslinjerne, ved at sætte flueben i den lille boks til venstre for betalingerne og trykker på "Slet valgte".

OBS:
Når du sletter en betaling, slettes den permanent og kan ikke gendannes.
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer