Den nye bogføringslov

 

Her er alt, du skal vide

 

 

 

Ny bogføringslov - fremtidens bogføring skal være digital 

 

Bogføringen skal i fremtiden være digital - det forudsætter en ny bogføringslov. Det betyder, at hvis du i dag laver dit regnskab i Excel - eller på de stiplede linjer i din notesbog - og opbevarer dine bilag (kvitteringer, fakturaer, osv.) fysisk, så skal du - højst sandsynligt - inden for de næste par år flytte dit regnskab til et digitalt regnskabsprogram, der understøtter digital opbevaring af dine bilag.

 

 
 

Hvornår træder bogføringsloven i kraft?

 

Bogføringsloven er officielt trådt i kraft den 1. juli 2022, men kravene til digital bogføring udfolder sig over over en flerårig periode startende fra juli 2024. Nedenfor kan du se en tidslinje over de vigtigste datoer i forbindelse med bogføringsloven. Du skal dog være opmærksom på, at datoerne i løbende kan ændre sig.  Vi sørger for at opdatere tidslinjen, når der kommer ændringer.

Et krav, der er trådt i kraft, og som mange virksomheder derfor allerede nu skal forholde sig til, er kravet til udarbejde af en beskrivelse af din din virksomheds bogføringsprocedurer.

 

Krav til beskrivelse af bogføringsprocedurer

Ifølge bogføringsloven skal din virksomhed udarbejde en beskrivelse af jeres bogføringsprocedurer (paragraf § 6), herunder procedurerne for jeres transaktioners løbende registrering og betryggende opbevaring, samt hvem der er ansvarlig for procedurerne. Virksomhederne skal efterleve kravet i deres førstkommende nye regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022. De fleste virksomheder har et regnskabsår eller indkomstår, der følger kalenderåret, hvilket betyder, at beskrivelsen senest skal være klar d. 1. januar 2023 for de virksomheder.

Beskrivelsen skal være udarbejdet og opbevares, så den kan udleveres til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med eventuel kontrol. Som e-conomic bruger har du mulighed for at opbevare din beskrivelse direkte i programmet. Det eneste du skal gøre er at trykke på det orange tandhjul i applikationen, vælge “Alle indstillinger”, og herefter “Stamoplysninger”. I bunden af siden finder du en skabelon til beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer, som du skal tilpasse til din egen virksomhed og herefter gemme. Du kan også vælge at uploade dit eget dokument i stedet for at bruge vores skabelon.

Find vores skabelon for beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer og læs mere om kravet:

 

Find skabelonen her    Læs mere om kravet her

 

 

 

Her er de forventede datoer for ikrafttræden af nye krav:

I denne tidslinje har vi samlet de vigtigste datoer for de krav, der ikke allerede er trådt i kraft.

 
 
1. februar 2023
Bekendtgørelse med krav til digitale bogføringssystemer offentliggøres og træder i kraft
1. januar 2024
Erhvervsstyrelsen udgiver en oversigt over registrerede bogføringssystemer
Forventeligt: juli 2024*
Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt
Forventligt: januar 2026*
Virksomheder i regnskabsklasse A** skal leve op til de nye krav og bogføre digitalt
 
 

* Pligten til digital bogføring træder tidligst i kraft på det forventede tidspunkt - dog kendes de præcise datoer ikke.
** Med en nettoomsætning på over 300.000 kr. i to efterfølgende år.

Kender du ikke din regnskabsklasse, kan du læse mere her.

 

 

Læs mere om regnskabsklasser

 
 
 

På denne side kan du læse mere om:

 
 
 
 
 

Hvorfor digital bogføring?

 

Der er flere fordele ved at gøre bogføringen og opbevaringen af bilag digital. Udover at der skabes mere plads i skuffen, så minimerer du risikoen for at miste vigtige bilag, du hjælpes til ikke at begå fejl, når du bogfører, og du letter en stor del af den administrative arbejdsbyrde i din virksomhed. Fra et samfundsperspektiv er det selvfølgelig også en fordel, at indsatsen mod finansiel kriminalitet styrkes betydeligt, fordi myndighederne har lettere adgang til virksomhedernes regnskaber.

 

Lad bogføringsloven guide dig til fremtidens arbejdsgang

Med e-conomic bliver du klar til den nye bogføringslov og kravet om digital bogføring. Men vidste du, at når du digitaliserer dine bilag, får du samtidig mulighed for at automatisere en lang række af dine manuelle arbejdsopgaver?

Læs hvordan du automatiserer dit regnskab

 
 
 
 
 
 

I e-conomic har vi fulgt - og følger stadig - processen omkring den nye bogføringslov tæt, og
vi har i udarbejdelsen af lovkravene fungeret som sparringspartner for Erhvervsstyrelsen.

 
 
 
 
 

Skal jeg skifte regnskabsprogram?

 
 
 

Få virksomheder er undtaget kravet om digital bogføring, og hvilke det drejer sig om, kan du se her.

Hvornår du helt præcis skal digitalisere håndteringen af dit regnskab afhænger af, hvilken regnskabsklasse du tilhører. Er du i tvivl om, hvilken regnskabsklasse du tilhører, og hvordan du skal forholde dig til bogføringsloven? Her kan du læse, hvordan den nye bogføringslov kommer til at påvirke din virksomhed.

Hvis du i dag bruger et digitalt regnskabsprogram til at føre regnskab, så er du godt på vej. Men der er en række krav programmet skal leve op til før du er helt i mål.

Læs mere om kravene til digitale bogføringssystemer

 

 
Er du ikke sikker på, at det regnskabsprogram du bruger i dag er orienteret imod at imødekomme fremtidige krav? Så anbefaler vi, at du allerede nu begynder at se dig om efter et alternativ. Det gælder selvfølgelig også, hvis du laver dit regnskab uden for et digitalt regnskabsprogram.

Er du en af dem, der er undtaget kravet om digital bogføring og bilagshåndtering, anbefaler vi alligevel, at du overvejer fordelene ved at automatisere store dele af dit regnskabsarbejde.

I e-conomic kommer vi selvfølgelig til at implementere alle krav i tide. Hvis du bruger e-conomic som dit regnskabsprogram, skal du derfor ikke bekymre dig om, hvorvidt dit regnskabsprogram lever op til kravene.
 
 
 
 
 
 
 
 

Uanset hvilket regnskabsprogram du bruger i dag, så er det nemt og sikkert at skifte til e-conomic. Vi flytter dine mest grundlæggende regnskabsdata helt gratis - og hjælper dig selvfølgelig også hele vejen i mål.

Læs mere om, hvordan du skifter til e-conomic her

 
 
 
 
 
 

Få helt styr på den nye bogføringslov

 

I Danmark er alle erhvervsdrivende virksomheder - som udgangspunkt - underlagt bogføringsloven. Det betyder, at de har pligt til at bogføre i overensstemmelse med de retningslinjer, der står beskrevet i loven. Det samme gælder for virksomheder, der laver bogføring for andre (fx revisorer). Fremover kommer de til at dele ansvaret for, at alle krav overholdes med de virksomheder, de bogfører for. 

Det er vigtigt, at du har styr på, hvordan du lever på til bogføringsloven. Derfor stiller vi nu skarpt på, hvilke krav, der fremgår af den nye lov - både de videreførte og de nye.

 

Hvilke krav går igen?

Nogle af kravene er videreført fra den tidligere lov. Det betyder, at hvis du havde pligt til at bogføre, før den nye lov kom til, så har du det stadig i dag. Desuden skal du fortsætte med at bogføre nøjagtigt og hurtigst muligt efter en transaktion. Du skal gemme dit regnskabsmateriale - på en sikker måde - i fem år. Og du skal stadig løbende lave afstemninger - fx med banken - for at sikre, at din bogføring er opdateret.

 

Hvilke nye krav er kommet til?

Der er ingen tvivl om, at den mest omfattende ændring i den nye bogføringslov er kravene til digital bogføring og digital opbevaring af bilag. I bogføringsloven er der formuleret en række krav til de digitale bogføringssystemer, både til dig som bruger af et digitalt bogføringssystem og til udbyderne af digitale bogføringssystemer.

 

Hvem er pålagt kravene?

De fleste virksomheder i Danmark er pålagt kravet om at digitalisere regnskabet og opbevaringen af bilag. Du er dog undtaget, hvis din virksomhed har en årlig nettoomsætning på 300.000 kr. eller derunder i to følgende år. Læs, hvordan den nye bogføringslov kommer til at påvirke din virksomhed her.

 

Hvilke krav er der til dit digitale bogføringssystem?

Som vi har nævnt, er der nogle specifikke krav, som dit digitale bogføringssystem skal leve op til, før det kan blive godkendt til bogføring. Loven fastlægger tre områder, som kravene vil falde inden for:

- Understøtte registrering og sikker opbevaring af dine posteringer og bilag i mindst fem år
- Opfylde anerkendte standarder inden for it-sikkerhed, og sikre automatisk sikkerhedskopiering af posteringer og bilag
- Lette den administrative arbejdsbyrde gennem automatisering - bl.a. ved at understøtte fremsendelse og modtagelse af e-fakturaer og give brugeren mulighed for, at der kan konteres i overensstemmelse med en offentlig standard kontoplan.

I e-conomic gemmer vi dine regnskabsdata i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i loven, og vi tager løbende en back-up af dine data, så du er sikker på, at dit regnskabsmateriale opbevares sikkert i mindst 5 år. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ikke længere er kunde hos e-conomic og ikke har købt en arkivlicens, så har du ikke adgang til dine gamle regnskabsdata på trods af, at vi har dem gemt. Desuden har vi et meget stort fokus på it-sikkerhed - det er vores ISAE 3402 erklæring et klart bevis på. Alle kunder i e-conomic har også mulighed for - helt gratis - at sende og modtage e-fakturaer. Det er ikke blot mere sikkert, det giver også langt færre manuelle processer.

I e-conomic har vi et stort fokus på at overholde bogføringsloven, og vi bliver derfor et godkendt bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen. 

Hvad kan du gøre for at leve op til kravene?

 

Er du en af de mange, der er pålagt kravet om digital bogføring og opbevaring af bilag? Så betyder de nye regler, at du skal:

 

1

Registrere alle dine transaktioner - nøjagtigt og
hurtigst muligt efter et køb eller salg -  i et
digitalt bogføringssystem

 

2

Opbevare de registrerede transaktioner og de bilag, der dokumenterer registreringerne (fakturaer og kvitteringer)
i dit digitale bogføringssystem

 

 

Desuden kan Erhvervsministeren på sigt fastsætte regler om, at du skal registrere dine transaktioner vedrørende køb og salg med e-faktura, som dokumentation for transaktionen.


Du kan selv vælge om du vil bruge et bogføringssystem, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen eller om du vil bruge et, der ikke er registreret - men selvfølgelig stadig opfylder kravene. Vælger du den sidste løsning påtager du dig selv ansvaret for, at bogføringssystemet lever op til lovens krav, og du kan forvente, at dit system vil blive tjekket i forbindelse med besøg fra Erhvervsstyrelsen.

 
 
 
 
 
 

Når du bruger e-conomic har du alle de funktioner, du skal bruge til at føre digitalt regnskab - uanset hvilken af vores pakker du vælger. Og du kan med ro i maven vælge e-conomic som dit fremtidige regnskabsprogram. Vi sørger nemlig for at implementere alle krav i den nye bogføringslov i rette tid, så du har et regnskabsprogram, der lever op til loven.

Prøv e-conomic gratis      Skift til e-conomic

 

Prøv e-conomic gratis

Skift til e-conomic

 
 
 
 
 
 

Hvilke krav er der til udbydere af digitale bogføringssystemer?

 

Først og fremmest skal udbydere af digitale bogføringssystemer selvfølgelig sikre, at deres program lever op til de krav, der er formuleret for digitale bogføringssystemer.

Herudover skal systemet anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest den 31. oktober 2023 med formålet at blive registreret som et godkendt bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen offentliggør den 1. januar 2024 en liste over alle godkendte bogføringssystem i Danmark. Har du et bogføringssystem, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen, er det udbyderens ansvar at sikre, at de løbende lever op til kravene. Du behøver derfor ikke bekymre dig om, hvorvidt dit bogføringssystem er godkendt til bogføring.

Udbydere af digitale bogføringssystemer har også pligt til at stille virksomhedens registrerede transaktioner og bilag til rådighed for bl.a. myndighederne. Her er formålet igen at øge indsatsen mod finansiel kriminalitet, da det bliver sværere for virksomheder at skjule bogføringsmateriale.

I e-conomic er vi løbende i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen og sørger selvfølgelig for at implementere alle nye krav i tide. Du kan derfor trygt vælge e-conomic som dit fremtidige regnskabsprogram.

 

Hvilke øvrige krav er der kommet til i den nye bogføringslov?

 

Selvom kravene til digital bogføring og opbevaring af bilag utvivlsomt er den mest væsentlige ændring i den nye bogføringslov, så er der også kommet nye krav til, der ikke direkte handler om digitalisering. Vi har listet et par her.

 
 

Udvidet definition af begrebet Regnskabsmateriale

Regnskabsmateriale er - som navnet antyder - materiale, der har med
regnskab at gøre. I den nye bogføringslov er definitionen af
Regnskabsmateriale udvidet til også at omfatte:

 • Dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen
   
 • ​Beskrivelser af virksomhedens bogføringsprocedurer.
 

Nye muligheder for sanktion og skærpet straf

Konstaterer Erhvervsstyrelsen, at du ikke bogfører i overensstemmelse med loven, og du ikke retter op på fejlene efter, du er blevet gjort opmærksom på dem, så kan de tvangsopløse din virksomhed.

Straffebestemmelsen er også blevet væsentligt skærpet i den nye lov, hvilket betyder, at omfattende overtrædelser af loven kan koste op til 1,5 mio. kr. i bøde. Bødestraffen udmåles efter, hvor omfattende lovovertrædelsen er sammenholdt med virksomhedens størrelse. Du kan se en oversigt over de forskellige niveauer af bøder for overtrædelse af bogføringsloven nedenfor.

 
 
 

Skematisk oversigt over bødeniveauer for overtrædelser af bogføringsloven

 
 
 Virksomhed med en nettoomsætning under 10 mio. kr.Virksomhed med en nettoomsætning mellem 10-100 mio. kr.Virksomhed med en nettoomsætning over 100 mio. kr.
Mindre omfattende overtrædelser10.000-25.000 kr.25.000-100.000 kr.100.000-250.000 kr.
Mere omfattende overtrædelser25.000-100.000 kr.100.000-250.000 kr.250.000-1.000.000 kr.
Særligt omfattende overtrædelser
(skærpet bøde)
100.000-250.000 kr.250.000-1.000.000 kr.1.000.000-1.500.000 kr.
 
 

Få ro i maven allerede i dag

 

Hvis du er en af dem, der endnu ikke har digitaliseret dit regnskab og din bilagshåndtering - eller arbejder i et regnskabsprogram, der ikke kommer til at understøtte de nye krav - så betyder den nye lov, at du skal omlægge dine arbejdsgange. Vi anbefaler, at du allerede nu begynder at se dig om efter et (nyt) digitalt regnskabsprogram, så du sikrer, at du har god tid til at lære dit nye regnskabsprogram at kende, inden loven træder i kraft.

Med e-conomic får du et regnskabsprogram, der giver dig ro i maven. Vi er nemlig enormt fokuserede på at leve op til alle bogføringslovens krav. Det betyder, at vi - selvfølgelig - lever op til de krav, der allerede er trådt i kraft. Samtidig er det sørger vi for at implementere de nye krav i rette tid, så du - som bruger af e-conomic - aldrig behøver at bekymre dig om, hvorvidt dit regnskabsprogram lever op til den nye bogføringslov.

Skift til e-conomic og bliv klar til den nye bogføringslov

 
 
Hvordan kan jeg få hjælp og vejledning?
 

Vi ved, at der er en del at holde styr på, når det kommer til den nye bogføringslov. Men én ting du ikke skal bekymre dig om, er dit regnskab. Som kunde i e-conomic holder vi dig opdateret på nye krav og regler og gør vores bedste, for at du kommer til at leve op til den nye bogføringslov. Hvis du har spørgsmål til din bogføring eller vil høre mere om hvad vi kan tilbyde dig, så kontakt os. Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig godt på vej.

 
 • Chat med os nu

  Få hurtigt svar på chatten
  man-ons 9-20, tors 9-22
  og fre 9-15.30

  Start chat
 • Ring til os

  Spørg os om alt
  man-tors 9-15 
  og fre 9-14
   
  Ring
  88 20 48 40
 • Skriv til os

  Vi svarer dig
  inden for 48 timer
   
 
 

Flere funktioner og priser

 
The order block. Please switch on JavaScript.
 

Here goes title

 

Here is some text

Here goes title

 

Here is some text

Here goes title

 

Here is some text

 

 
 
 
 

Ny bogføringslov - fremtidens bogføring skal være digital 

 

Bogføringen skal i fremtiden være digital - det forudsætter en ny bogføringslov. Det betyder, at hvis du i dag laver dit regnskab i Excel - eller på de stiplede linjer i din notesbog - og opbevarer dine bilag (kvitteringer, fakturaer, osv.) fysisk, så skal du - højst sandsynligt - inden for de næste par år flytte dit regnskab til et digitalt regnskabsprogram, der understøtter digital opbevaring af dine bilag.

 

Hvornår træder bogføringsloven i kraft?

Bogføringsloven er officielt trådt i kraft den 1. juli 2022, men kravene til digital bogføring udfolder sig over over en flerårig periode startende fra januar 2023. Et vigtigt krav, som mange virksomheder dog allerede nu skal forholde sig til, er, at de skal udarbejde en beskrivelse af procedurerne for deres transaktioners løbende registrering og betryggende opbevaring, samt hvem der er ansvarlig for procedurerne. Du kan finde en skabelon for beskrivelsen her. Virksomhederne skal først efterleve kravet i deres førstkommende nye regnskabsår, som starter efter 1. oktober 2022. De fleste virksomheder har et regnskabsår eller indkomstår, der følger kalenderåret, hvilket betyder, at beskrivelsen senest skal være klar d. 1. januar 2023 for de virksomheder.

Hertil er det blevet præciseret, at beskrivelsen ikke skal indleveres i forbindelse med indrapporteringen af årsrapporten, men i stedet være udarbejdet og opbevares, så den kan udleveres til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med eventuel kontrol.

 

 

Her er de vigtigste datoer:

 
 

 
 
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer