Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Timeregistrering - hvad er timeregistrering?

Timeregistrering eller tidsregistrering anvendes i forbindelse med en virksomheds registrering af arbejdstimer forbrugt på en given opgave. Timeregistreringssystemer findes både i online ”cloud-baserede” udgaver og i offline ”on-premise”-systemer.

e-conomic regnskabsprogram kan integreres med din virksomheds program til timeregistrering, så dit timeforbrug altid automatisk synkroniseres og ligger klar til godkendelse og fakturering inde i regnskabsprogrammet.

Fordele ved timeregistrering

Med timeregistrering bliver en virksomhed i stand til at fakturere kunder præcist, fakturere timer videre og udbetale løn til timelønnede medarbejdere. Samtidig får virksomheden vha. den indsamlede data mulighed for at vurdere, om den allokerede tid til en given opgave er overskredet og kan derved optimere workflows.

Funktioner i timeregistreringssystemer

Den traditionelle timeseddel er i dag udskiftet med digitale systemer, som inkluderer projektledelsesfunktioner såsom allokering af timer til en opgave, forbrugte timer på opgaven, øremærkning af opgaven til en medarbejder, tovholder på opgaven, tomgang mv.

Integration med øvrige it-systemer

Timeregistreringssystemer optræder både som ”stand-alone” løsninger og som en del af et ERP-system (Enterprise Ressource Planning). Timeregistreringssystemer kan via apps med fordel også integreres i regnskabssystemer, således at revisorer og bogholderi kan bogføre og fakturere backend.

Online og offline timeregistreringssystemer

Timeregistreringssystemer findes både som on-premise-løsninger og som cloud-baserede løsninger:

  • On-premise timeregistreringssystemer: Tillader udelukkende adgang for brugere, der opholder sig ”på præmisserne”, dvs. serverens geografiske placering, og som er tilsluttet dets lukkede netværk.
  • Cloud-baserede timeregistreringssystemer: Al data er lagret på en server forbundet til nettet, som brugerne dermed kan logge på uanset, hvor de opholder sig. Timeregistreringssystemer der kan benyttes på smartphones efter hensigten betegnes som ”responsive” og tilføjer øget fleksibilitet.

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis