Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Lønning – hvad er lønning?

Løn er den ydelse, en person modtager som betaling for et stykke udført arbejde. Lønning består af en basisløn plus eventuelle tillæg

e-conomic regnskabsprogram har en række apps der gør det nemmere at arbejde med løn. Se her hvilke og læs videre om hvad hver app kan hjælpe dig med.

Løn er den værdi, som folk modtager for deres arbejdskraft. I det opdelte lønsystem kan lønninger grundlæggende opdeles i nedenstående kategorier.

Det opdelte lønsystem

Det opdelte lønsystem giver mulighed for mere individuel aflønning af medarbejdere. Formålet med lønsystemet er at øge både kvaliteten og effektiviteten. Lønsystemet har tillige haft en effekt på anciennitetsprincippet, der har medført at anciennitetstillæggene udgør en mindre del af lønnen.

  • Funktionsløn: Funktionsløn er et tillæg for opgaver, der knyttes til stillingsbetegnelsen. Det kan eksempelvis være ved lederstillinger og specialiststillinger.
  • Kvalifikationsløn: Kvalifikationsløn er et tillæg for en medarbejders besiddelse af en kompetence, der særligt er med til at virksomheden kan opfylde dens målsætning. Tillægget kan gives på baggrund af en medarbejders faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling og kvaliteten i opgavevaretagelsen.
  • Resultatløn: Resultatløn er et tillæg, der gives til medarbejdere på en på forhånd defineret og målelig baggrund. Tillægget kan eksempelvis gives på baggrund af produktionsprisen på et produkt. På den måde gives medarbejderne et incitament til at gøre deres bedste for at holde omkostningerne nede.

Du kan finde mere viden om hvordan du integrerer Danløn med e-conomic regnskabsprogram i vores e-copedia.

Skat af løn

Alle skal betale skat af deres løn, men det er hvor meget man tjener, som afgør hvor meget man skal betale. Du kan læse mere om a-skat og b-skat og finde ud af hvad du skal betale.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis