Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Dobbelt postering – hvad er dobbelt postering?

Dobbelt postering er det grundlæggende princip for moderne bogføring, hvor alle poster registreres på både en debetkonto og en kreditkonto

e-conomic regnskabsprogram følger princippet om dobbelt postering for debet og kredit. Læs om, hvordan du posterer indtægter og udgifter i e-conomic. Prøv regnskabsprogrammet gratis i dag.

Dobbelt postering henviser til den dobbelthed, der ligger i at alle transaktioner bogføres to gange – på en debetkonto og på en kreditkonto.

Dobbelt postering = dobbelt bogføring

Kært barn har mange navne, og dobbelt postering er også præcis det samme som dobbelt bogføring. Dobbelt postering, eller dobbelt bogføring, er et ældgammelt princip, som stadig er en meget udbredt tilgang til det at bogføre.

Debet og kredit

Enhver post skal registreres som en bevægelse fra en konto til en anden. På den måde er der altid ligevægt mellem debetsiden og kreditsiden i bogføringen. Hvis du for eksempel skal købe en varevogn til din virksomhed, så kommer pengene fra et budget, som altså får et minus tilsvarende varevognens værdi.

Varevognens konto tilføres den værdi, som bilen er værd. Således er det samme beløb taget fra budgettet og givet til varevognens konto. Dermed er ligevægten opretholdt, hvilket er formålet med den dobbelte postering.

Det gode regnskab går i nul

Hvis al bogføring er sket efter alle kunstens regler, så bør alle debetposter give samme resultat som alle kreditposter. Hvis alting er bogført på henholdsvis venstre og højre side i regnskabet, så skal alle beløbene give det samme tal under kolonnen for kredit og debet.

Man kan eksempelvis få to gange 100.000 kroner som resultat for debet og kredit. Når tallet er det samme, så bliver 100.000 minus 100.000 altså 0, og dermed stemmer regnskabet.

Nem måde at opdage fejl

Hvis de endelige resultater fra debetsiden og kreditsiden ikke giver det samme, så er der noget i regnskabet, der ikke stemmer. Hvis regnskabet efter en ekstra gennemgang stadig ikke går op, så er det måske et godt tidspunkt for at finde en revisor eller bogholder, som man kan spørge til råds.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis