Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

EBITDA – hvad er EBITDA?

EBITDA er et økonomisk nøgletal, der fortæller noget om virksomheders driftsresultat og kan bruges til at vurdere deres økonomi.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogrammet med alle funktioner gratis i 14 dage.

EBITDA er et nøgletal, som du kan bruge til at vurdere, hvordan en virksomhed klarer sig, og om det er rentabelt at drive den. Tallet giver et godt billede af virksomhedens økonomi, fordi det kun ser på de omkostninger, der er forbundet med den daglige drift. 

EBITDA er en forkortelse for Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. På dansk kalder vi det 'resultat af primær drift'. 
 

Hvad kan jeg bruge EBITDA til?

EBITDA er et godt værktøj til at vurdere, hvordan en virksomhed præsterer og sammenligne den med andre virksomheder. Tallet indgår i virksomhedens resultatopgørelse og viser dens driftsresultat før fx afskrivninger og skat.

For den enkelte virksomhed er EBITDA'en et økonomisk nøgletal, der kan bruges til at vurdere dens økonomiske tilstand, og hvordan den vil klare sig i fremtiden. 

Samtidig giver EBITDA mulighed for at lave objektive sammenligninger med andre virksomheder. Den bruges derfor ofte af investorer, når de skal vurdere, hvilke virksomheder de vil investere i.
 

Hvordan kan jeg lave en EBITDA beregning for en virksomhed?
 

Du kan beregne en virksomheds EBITDA ved at indsætte nøgletal i denne formel:

EBITDA = Nettoresultat + renter + selskabsskat + nedskrivninger + afskrivninger


Nettoresultat: Virksomhedens indtjening fra salg før skat minus omkostninger.

Renter: Renter på lån og anden gæld, virksomhed har.

Skatter: Virksomhedens selskabsskat i perioden.

Nedskrivninger og afskrivninger: Reduktion af virksomhedens aktiver, hvis fx varelageret eller en investering bliver mindre værd.
 

Eksempel: Sådan beregner du EBITDA
 

Lad os sige, at en virksomhed har et nettoresultat i 2023 på 750.000 kr. Den betaler 85.000 kr. i renter for et lån til bygninger og 215.000 kr. i selskabsskat. Desuden er der nedskrivninger på varelageret på 40.000 kr. og afskrivninger på maskiner på 60.000 kr.

EBITDA = 750.000 kr. (nettoomsætning) + 85.000 kr. (renter) + 215.000 kr. (skat) + 40.000 kr. (nedskrivninger) + 60.000 kr. (afskrivninger) = 1.150.000 kr.
 

Hvad er en god EBITDA?
 

EBITDA er et tal i kroner, og der findes ingen skala, hvor du kan vurdere den ud fra. Hvis du vil sammenligne virksomheders EBITDA, må du se på, hvordan de ligger i forhold til hinanden inden for en branche. Den enkelte virksomhed vil gerne have, at deres EBITDA stiger, og at den er positiv. En negativ EBITDA betyder, at udgifterne til driften er større end indtægterne.
 

Hvordan regner jeg EBITDA margin ud?
 

Vil du finde den såkaldte EBITDA margin, skal du tage virksomheds EBITDA og dividere den med den samlede indtægt. Så får du et procenttal, der viser, hvor rentabel forretningen er.
 

Er EBITDA det samme som cash flow og balance?
 

EBITDA, cash flow og balance er alle økonomiske nøgletal, der bliver brugt til at vurdere virksomheders forretningsresultater. EBITDA fokuserer på driftsresultatet, mens cash flowet er en opgørelse over pengestrømmene i virksomheden, og balancen viser forholdet mellem aktiver og passiver.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis