Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Economic – hvad er economic?

Economic er det engelske ord for økonomisk og relaterer sig primært til håndtering af penge og andre midler. e-conomic er et online regnskabsprogram

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

Economic betyder økonomisk på engelsk og dækker over en række forskellige betydninger. Med en bindestreg mellem e og conomic er e-conomic Danmarks førende regnskabsprogram.

Hvad dækker economic over?

Ligesom economy er det engelske ord for økonomi, er economic det engelske ord for økonomisk. Når noget er økonomisk er det fordi, det har med forvaltning af midler at gøre. Økonomisk forståelse er kendskabet til, hvordan folk forbruger varer og ydelser, og hvorfor de handler, som de gør i forskellige situationer. Samtidig er economy den engelske betegnelse for den samfundsvidenskab, der på et mere overordnet plan beskæftiger sig med udbud og efterspørgsel på markeder og landes indbyrdes økonomiske interesser.

Economics

Economics er den engelske betegnelse for det studium, hvor man tilegner sig økonomisk viden og forståelse for økonomiske problemstillinger. Efter endt uddannelse kan man kalde sig bachelor of commerce, MSc eller bare economist, alt efter uddannelsens længde og fokus.

Economic development og BRIK-lande

Economic development er en term, der bruges om den økonomiske udvikling i et land. I forbindelse med economic development har især fire lande været i fokus de seneste par år. De fire lande kaldes BRIK-lande, hvilket er et ord, der udgøres af forbogstaverne på det fire lande. BRIK-landende er:

  • Brasilien
  • Rusland
  • Indien
  • Kina

Disse fire lande har oplevet en særligt høj økonomisk udvikling og fremgang i det seneste årti.

Economic power på nationalt og internationalt niveau

I forlængelse af economic development, altså økonomisk udvikling, følger en stigende indflydelse gennem en styrket økonomisk position. Denne økonomiske indflydelse og magt kendes også som economic power. Economic power er graden af betydning og evne til at påvirke beslutninger på nationalt eller internationalt niveau.

Nationalt har de største virksomheder en betydelig economic power, fordi de yder et stort bidrag til statskassen og på anden måde støtter det danske samfund. Denne position betyder også, at de store økonomiske bidragsydere har noget at skulle have sagt i forbindelse med lovgivning og lignende. Virksomheder bruger deres økonomiske magt til at præge ny lovgivning i en retning, der tilgodeser deres egne interesser. Arbejdet med at præge politiske processer kaldes lobbyarbejde.

Internationalt har supermagter som USA, Rusland og Kina en vigtig rolle ved topmøder, hvor store beslutninger skal træffes. Deres magt bunder blandt andet i deres størrelse og økonomiske magt. Hvis et land i størrelsesordenen af de tre nævnte lande vælger at træde ud af at marked, så har det en enorm effekt på det pågældende marked.

Economic department

Hvis man er medarbejder i en international virksomhed, så kan det meget vel være, at bogholderiet er en del af eller bare kaldes the economic department. Economic department betyder økonomisk afdeling, og det vil være denne afdeling, der beskæftiger sig med revision, bogføring, regnskab og anden økonomi.

E’et i e-conomic

e-conomic er et regnskabsprogram, der fungerer via nettet som en online platform for økonomistyring. E’et i e-conomic står for electronic, fordi regnskabet laves elektronisk på en computer i stedet for manuelt i hånden. e-conomic er altså dit elektroniske økonomiprogram til bogføring af din virksomheds aktiviteter.

Kom godt i gang med e-conomic med vores e-copedia.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis