Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Økonomistyring - hvad er økonomistyring?

Økonomistyring bruges til at optimere driften af en virksomhed på et operationelt, taktisk og strategisk niveau ved hjælp af veldokumenteret økonomi-information, som kortlægger de væsentligste faktorer for virksomhedens succes.

I e-conomic regnskabsprogram får du et brugervenligt setup med adgang for virksomhed og bogholderi/revisor online, så du altid har et dugfriskt øjebliksbillede over økonomien og mere effektivt kan styre den fremad.

Fordele ved økonomistyring

Med økonomistyring bliver virksomheden ideelt set i stand til at opnå en større omsætning, spare penge eller sikre en bedre likviditet ved hjælp af en håndgribelig beskrivelse af, hvordan den skal forbedre sine processer og derved opnå sine langsigtede mål hurtigere.

Nøglebegreber & fremgangsmåde

Aktivitetsstyring, kapacitetsstyring, likviditetsstyring og finansstyring udgør nøglebegreber i økonomistyringsprocessen. Under hensyntagen til såvel virksomhedens interne processer og organisering som i forhold til eksterne relationer og værdikæder sammenholdes de realiserede tal med tilsvarende budgetter, således at årsagen til eventuelle afvigelser blotlægges og kan håndteres.

Brancherelevans

Økonomisk information er afgørende for ethvert foretagende med fælles mål. Uanset om der er tale om en offentlig organisation, en børsnoteret virksomhed eller et helt tredje foretagende agerer økonomistyring en central støttefunktion for både den øverste ledelse og de mellemliggende ledelseslag.

Online eller offline økonomistyringssystemer?

Økonomistyring i online såkaldte ”cloud-baserede” økonomisystemer giver kunderne adgang til deres nøgletal 24/7 og tilbyder samtidig flere og bedre muligheder for at servicere kunderne hurtigt og effektivt end offline ”on-premise” økonomisystemer via en immobil server i et lukket netværk.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis