Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Rykkerprocedure - hvad er en rykkerprocedure?

En rykkerprocedure hjælper dig med at holde styr på, hvordan og hvornår du skal sende en rykker, hvis en faktura ikke er blevet betalt til tiden

I e-conomic regnskabsprogram kan du nemt opsætte en rykkerprocedure, så du ikke mister nogle penge på ubetalte fakturaer.

Det er vigtigt at fastlægge en rykkerprocedure, så du ikke misser nogle indbetalinger. En rykkerprocedure giver dig en fast ramme for, hvordan du skal håndtere dine rykkere. På den måde sikrer du dig, at du har styr på, hvilke debitorer der skylder dig penge.

Regler for udsendelse af rykkere

Der gælder nogle regler for, hvad du må skrive på din rykker og hvornår du må sende din kunde til inkasso.

Rykkergebyr: Du må gerne tillægge et rykkergebyr på din rykker på maksimalt 100 kroner. Rykkergebyret skal dække eventuelle omkostninger ved administrationen af kunden, som du har haft grundet den manglende betaling.

Rentetilskrivning: Hvis du vil lægge renter på din rykker, så må du gerne det. Du må dog ikke tilskrive en større rente end Nationalbankens udlånsrente. Udlånsrenten kan ændre sig, men ligger typisk på omkring 7 procent.

Inkasso: Du kan sende din kunde til inkasso, hvis kunden ikke har betalt fakturaen. Du må dog ikke sende kunden til inkasso så snart betalingsfristen er overskredet. Kunden skal først have en ny betalingsfrist på minimum 10 dage. Du kan maksimalt sende en kunde tre rykkere inden du skal sende kunden til inkasso. Husk at du altid skal varsle en inkassoinddrivelse.

Fastlæg din rykkerprocedure som du vil

Du kan fuldstændig selv vælge, hvordan du vil håndtere dine rykkere, så længe du holder dig inden for lovens rammer. Der gælder nemlig nogle regler på området som du skal overholde, men ellers kan du selv bestemme, hvordan vil håndtere dine rykkere.

Eksempel på rykkerprocedure

Nedenstående er kun et eksempel på, hvordan du kan fastlægge dine rykkerprocedure. Du kan gøre det præcis som du har lyst til, bare du holder dig inden for reglerne.

Vælg en fast dag: Du kan sætte dine rykkere i system ved at vælge en fast dag, hvor du sætter dig ned og går de ubetalte fakturaer i gennem. Alt afhængig af, hvor stort et antal fakturaer du har udsendt ad gangen, så kan du f.eks. gennemgå dine fakturaer en gang om ugen.

  • Rykker 1: Send en venlig påmindelse til din kunde uden rykkergebyr eller renter.
  • Rykker 2: Rykker med gebyr på 100 kroner og tilskrevne renter på 2-3 procent.
  • Rykker 3: Endnu en rykker med gebyr på 100 kroner og 2-3 procent renter. Varsling med inkasso, hvis denne rykker ikke bliver betalt.

Med e-conomic regnskabsprogram kan du fastlægge en rykkerprocedure, som gør det nemmere for dig at inddrive dine tilgodehavender.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis