Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Vare – hvad er en vare?

En vare er en genstand, der bliver handlet på et marked. En vare kan være alle fysiske ting, som man kan købe eller sælge

I e-conomic regnskabsprogram er det nemt at holde styr på din virksomheds varer. Se, hvor enkelt det er at oprette en ny vare i e-conomic.

En vare vil altid være en fysisk genstand, hvorimod hvis det er en service, der bliver handlet med, så bliver det i stedet kaldt for en ydelse. Afhængigt af, hvor langt en vare er i produktionen har den forskellige betegnelser:

  • Råvarer: Når en vare endnu ikke er blevet behandlet i en produktion
  • Halvfabrikata: Varen er ikke færdigproduceret, men indgår i produktionen af et produkt
  • Produkt: Når varen er helt færdigproduceret, bliver den kaldt et produkt

Når en vare er helt færdigproduceret, så vil varen indgå i virksomhedens varebeholdning. De varer, som virksomheden har benyttet i produktionen eller som er blevet solgt indgår i virksomhedens vareforbrug.

Prisdannelse på en vare

Den mikroøkonomiske teori forklarer, hvordan prisen på en vare bliver dannet. Mikroøkonomi beskæftiger sig med de ting, som en almindelige husholdning, en virksomhed eller en organisation også beskæftiger sig med. Det modsatte af mikroøkonomi er makroøkonomi, som beskæftiger sig med den overordnede økonomi i et samfund.

Prisen på en vare kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Grundlæggende bestemmer man selv, hvor meget man vil tage for en vare. Der findes dog metoder til at fastsætte den optimale pris på en vare. Her indgår en række forskellige elementer.

De forskellige metoder man kan bruge er omkostningsbaseret prisfastsættelse, efterspørgselsbaseret prisfastsættelse og konkurrencebaseret prisfastsættelse.

  • Omkostningsbaseret prisfastsættelse: Den pris, der er blevet betalt for varen bliver tillagt en procentsats, som er den sum, virksomheden ønsker at tjene på varen.
  • Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse: Her er der tale om forholdet mellem udbud og efterspørgsel, hvor man matematisk beregner priselasticiteten.
  • Konkurrencebaseret prisfastsættelse: Prisen bliver fastsat i forhold til, hvilken pris virksomhedens konkurrenter tager for en lignende vare. Denne metode kan dog resultere i en regulær priskrig.

Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis