Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Acontofaktura - Hvad er Acontofaktura?

En acontofaktura er en faktura, der udstedes som en delbetaling eller forskudsafregning for leverede varer eller tjenesteydelser inden fuldførelsen af en kontrakt eller projekt. Formålet med acontofakturaen er at sikre en løbende likviditet og økonomisk balance for leverandøren, mens arbejdet eller leverancen er i gang.

Optimer din likviditet og send din faktura online. Brug e-conomic til nem håndtering og få styr på dine nøgletal. Prøv det i dag!

Acontofakturaens formål og funktion

Acontofakturaen sikrer delbetaling til leverandøren under projektets forløb, hvilket er særligt relevant ved længerevarende eller komplekse projekter. Den dækker løbende omkostninger og opretholder stabil likviditet for leverandøren. Ved brug af et effektivt bogføringsprogram kan virksomheder nemt holde styr på disse transaktioner og sikre korrekt registrering.
 

Fastlæggelse af Acontobeløb
 

Beløbet fastlægges i kontrakten mellem leverandør og køber. Det kan være en procentdel af den samlede kontraktsum eller baseret på milepæle eller færdiggørelsesstadier. Præcision og gennemsigtighed i kontrakten er afgørende for korrekt bogføring og økonomisk styring.
 

Udstedelse af Acontofaktura
 

Acontofakturaen udstedes baseret på de aftalte kriterier i kontrakten. Den indeholder typisk information om leverede varer eller tjenester, det fakturerede beløb, og det totale kontraktsbeløb. Acontofakturaen sendes til køberen med anmodning om betaling og registreres derefter i dit bogføringsprogram for at sikre en nøjagtig økonomisk oversigt.
 

Aftalte Betalingsvilkår:
 

Betalingsvilkårene defineres i kontrakten og kan variere. Det kan omfatte en fast betalingsfrist eller være knyttet til specifikke begivenheder, såsom færdiggørelse af et bestemt projektstadie. Enighed om betalingsvilkår forhindrer tvister og sikrer, at nøgletal som likviditetsgrad og cash flow forbliver sunde.
 

Vigtigheden af Acontofakturaer
 

Acontofakturaer er et vigtigt værktøj i forretningsrelationer, der muliggør en mere fleksibel og bæredygtig økonomisk drift for både leverandører og købere. En veldefineret kontrakt og klare betalingsvilkår er afgørende for en vellykket anvendelse af acontofakturaer. Ved at bruge et pålideligt bogføringsprogram kan virksomheder effektivt håndtere acontofakturaer og sikre nøjagtige nøgletal.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis