Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Soliditet - hvad er soliditet?

Soliditet beskriver, hvor stor en andel af en virksomhedens aktiver, der er finansieret af egenkapitalen og viser virksomhedens evne til at modstå tab.

e-conomic er et komplet regnskabsprogram til alle slags virksomheder. Prøv e-conomic regnskabsprogram gratis og uforpligtende i 14 dage og få adgang til hele regnskabsprogrammet med det samme.

En analyse af det økonomiske begreb soliditet bruges til at vurdere virksomhedens evne til at betale på lang sigt. En generel hovedregel er, at jo større en andel af egenkapitalen, der finansierer virksomheden, jo højere og bedre er soliditeten.

En soliditet på 100 % betyder at finansieringen udelukkende er gjort gennem egenkapitalen, mens en soliditet på 0 % betyder, at virksomheden slet ikke har nogen egenkapital.

En høj soliditet indebærer lav økonomisk risiko, mens en lav soliditet typisk indebærer højere risiko for virksomheden. I daglig tale kalder man en høj soliditet for ”god soliditet” og lav soliditet for ”dårlig soliditet”.

Soliditetsgrad

Når man laver en regnskabsanalyse kan soliditetsgraden være et af de nøgletal man udregner for at analysere på virksomhedens modstandsdygtighed over for eventuelle tab. Soliditetsgraden viser, hvor mange procent af aktiverne, der kan falde i værdi, før fremmedkapitalen lider tab.

Nøgletallet siges at være overvurderet i mange analyser, fordi der er flere faktorer i virksomhedens aktivitet, som spiller ind i den endelige udregning af soliditetsgraden. Et eksempel herpå er, at aktivsummen i en virksomhed ofte ændrer sig hen over året, hvilket betyder, at soliditeten kan være meget forskellig afhængig af, hvornår den udregnes.

Reinvesteringer i virksomheden øger soliditeten

Hvis man vil forsøge at forbedre soliditeten i virksomheden, er der flere ting man kan gøre. Nogle eksempler herpå er at reinvestere fortjenesten i virksomheden, nedsætte gælden eller indskyde kapital. Udbytte reducerer derimod soliditeten fordi egenkapitalen bliver reduceret. Investeringer, som finansieres med fremmedkapital, dvs. gennem lån, reducerer også en virksomheds soliditet.

God eller dårlig soliditet

Det er ikke altid, at en god soliditet er gunstig for en virksomhed. Høj soliditet kan nemlig være et resultat af manglende udvikling eller få eller ingen investeringer, som har medført små lån, som igen viser sig som ”god” soliditet. Der kan også opstå problemer med dårlig likviditet, selv om soliditeten er god.

Dårlig soliditet bygger ofte på, at virksomheden har lidt under tab, men det kan også være et resultat af nye investeringer eller ekspansion, som er en nødvendighed for nogle virksomheder i perioder. Svækket soliditet samtidig med dårlig vækst kan man til gengæld betegne som et faresignal for enhver virksomhed.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis