e-copedia

Varer

Artikler med tagget “Varer” i
Alle artikler med tagget “Varer”
Er nogle af dine fremsendte varer blevet beskadiget under levering til din kunde? Så har du mulighed for at oprette en kreditnota til din kunde, uden at varerne bliver lagt retur på dit lager.
Stemmer lagerbeholdningen ikke længere på dine enkelte lokationer eller har du en vare registreret i den forkerte størrelse eller farve? Dette kan rettes til via et lagerflyt.
I denne artikel vil du lære mere om hvilke rabattyper du kan benytte med tillægsmodulet Lager.
Der vises som standard nettopriser på dine fakturaer. Du har mulighed for at ændre disse til bruttopriser.
For at gøre bestilling af varer enklere for både dig og dine vareleverandører, kan du angive din leverandørs varenummer, for hver af dine varer i e-conomic.
Du kan nemt oprette eller opdatere dine salgspriser i anden valuta i varekartoteket, ved at importere en fil med dine salgspriser i forskelige valuta. Her følger en vejledning i, hvordan dette gøres.
Når du opretter en vare med lagertræk, har du mulighed for at følge dine varer på dit lager, hvis du bruger lagerstyringsmodulet.
Benytter du vores tillægsmodul Lager, kan du nemt oprette og opdatere dine prisgrupper (særpriser) ved at importere dine prisgrupper (særpriser) fra en CSV-fil.
I denne vejledning kan du se hvordan du kan slette eller spærre en vare i din e-conomic aftale.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en enhed, du kan bruge til opsætning af dine varer.
Har du netop modtaget en faktura fra en af dine vareleverandører? Så tager vi dig her igennem, hvordan du registrerer den som en vareleverandørfaktura evt. med fragt og tillæg.
Bruger du tillgæsmodulet Lager, har du mulighed for at holde styr på dine bestillinger og modtagelser under fanen "Lager". I menuen "Modtagelser" her har du muligheden for at se alle dine igangværende modtagelser. På siden kan du desuden få et overblik over de enkelte modtagelsers status - hvorvidt de oprindeligt blev sendt som bestillinger, hvor stor en del der er modtaget og hvor stor en del er faktureret.
I denne artikel vil du lære mere om betydningen af kostprisen når du bogfører en kreditnota med Lager.
Denne guide vejleder til, hvordan du tilknytter en vare fra dit varelager til et projekt.
I denne artikel vil du lære mere om den metode som e-conomic bruger til at beregne kostprisen - nemlig den gennemsnitlig kostpris.
Hvis du har et for lavt antal varer på dit lager i e-conomic, i forhold til dit fysiske lager, skal du regulere antallet op, for at få dit lager til at stemme igen. Det gør du med en lagerregulering.
Nogle gange kan du være i den heldige situation, at du modtager en leverandørfaktura med en samlet rabat på. Denne rabat skal naturligvis også registreres i dit regnskab.
Med tillægsmodulet Lager kan du give grupper af kunder procent-rabatter.
Se her, hvordan du opretter en ny vareleverandør, hvis du skal bestille eller registrere modtagelsen af nogle varer fra en ny leverandør.
Omvendt betalingspligt er en ordning, hvorefter det er køber og ikke sælger, der skal afregne momsen af et køb af varer/ydelser. Fakturaen udstedes uden moms, hvorefter køber beregner og afregner momsen.
Når du benytter tillægsmodulet Lager har du mulighed for at oprette dine varer med forskellige kategorier og varianter, hvis du eksempelvis sælger en vare i flere størrelser eller forskellige farver.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter nye noter på dine leverandører, kunder og varer.
Denne guide vejleder til, hvordan du trækker en omsætningsstatistik i e-conomic, så du kan se, hvor meget du har solgt til en bestemt kunde, hvor meget du har omsat af en vare, og hvad dine medarbejdere har solgt.
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en notetype, du kan vælge, når du opretter dine noter på henholdsvis varer, kunder og leverandører.
Under Salg kan du, ved at trykke på rullemenuen varer, på knappen "Vis", vælge at få vist dine åbne varer, spærrede varer eller alle varer.
Denne guide vejleder til, hvordan du kan sætte din varegruppe op til at medregne dine fakturalinjer på projektkortet. Du vil dermed kunne se dit vareforbrug på projektkortet.
Har du brug for at pålægge meromkostninger på dine varers kostpriser i forbindelse med dine varekøb? Så har du mulighed for at gøre det via et kostpristillæg eller et leverandørtillæg.
Fra tid til anden vil man opleve at varer man forventede man havde på lager, ikke længere er der. Se her, hvordan du regulerer antallet af varer ned, så dit lager i e-conomic igen stemmer overens med dit fysiske lager.
Har du lagre på forskellige lokationer? Så har du i Lagerstyring mulighed for at få udspecificeret et overblik over dine lagerbeholdninger herpå.
En af de første ting du skal have styr på, når du starter op med e-conomic Lagerstyring, er din lageråbning. Den sikrer du at du får din lagerbeholdning ind i systemet.
Når du benytter tillægsmodulet Lager, har du mulighed for at angive netto-/bruttovægt eller rumfang i dit varekartotek, for hver enkelt vare.
Ønsker du at vedhæfte et indscannet bilag til din vareleverandørfaktura, skal du gøre det før du bogfører din vareleverandørfaktura.
Du kan bruge varesamlinger, hvis du har kunder, der handler i anden valuta. Det kræver dog, at du benytter et lille fif, når du opretter din varesamling. Det kan du lære mere om i denne artikel.
Har du på dine varer været inde og indtaste netto-/bruttovægt eller rumfang, så vil disse ikke som standard være en del af dit layout. Disse oplysninger skal du ind og sætte på de layouts, hvor du ønsker disse skal fremgå.
For at registrere modtagne varer med mere, skal du oprette en vareleverandør. Denne vareleverandør skal tilknyttes en gruppe, en såkaldt vareleverandørgruppe.
Inden du kan komme i gang med at arbejde i din aftale, har du måske brug for at få indlæst dit varekartotek fra et andet regnskabssystem. Her følger en vejledning i, hvordan dette gøres.
Når du har tilvalgt tillægsmodulet Lager til din aftale, skal du have oprettet en varegruppe med lagertræk, så du kan holde styr på dit lager i e-conomic.
Med genbestillingsrapporten kan du få en oversigt over, hvor mange varer du har på lager og til rådighed, så du kan skabe et overblik over, hvilke varer du evt. skal genbestille.
Under menuen "Varer" kan du nemt slette eller spærre flere varer på én gang. Du kan naturligvis kun slette varer, der ikke har været bevægelser på.
I denne artikel vil du lære mere om hvad der sker rent bogføringsmæssigt når man har tilvalgt Lagerstyring og bogfører henholdsvis sin salgs- og vareleverandørfaktura i systemet.
Når du bogfører din vareleverandørfaktura, har du mulighed for at oprette betalingen i kassekladden, og derved kunne eksportere dine betalinger til din bank, så du slipper for dobbelt tastearbejde.
Der findes ikke styklister i e-conomic og lagerstyring egner sig, som sådan, ikke til produktionsvirksomheder, men der findes et cowboy-trick som du kan benytte.
Stemmer dit lager i e-conomic ikke længere overens med dit faktiske lager? Og kan det ikke rettes op med en lagerregulering? Så kan du her se, hvordan du kan nulstille dit varelager.
Når du har en ordre der er færdig leveret, og den er klar til at blive faktureret, så skal denne ordre overføres til fakturering, så du har en faktura du kan sende til din kunde.
Hvis du har et for højt antal varer på dit lager i e-conomic, i forhold til dit fysiske lager, skal du regulere antallet ned, for at få dit lager til at stemme igen. Det gør du med en lagerregulering.
I e-conomic kan du godt have minuslager, altså have en negativ beholdning på én eller flere varer på dit lager, hvis du har solgt flere varer, end der er registeret som modtaget på dit lager.
Varesamlinger gør det hurtigere at oprette faktura, hvis du sælger pakkeløsninger, eller hvis du har kunder, hvor du altid sælger de samme varer.
Ønsker du, at være fri for at rette de samme indstillinger, hver gang du opretter en ny vareleverandør, kan du lave en fælles indstilling for dine leverandører ved hjælp af vareleverandøropsætningen.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du opretter varer og ydelser enkeltvis.
Når du arbejder med lagermodulet, har du mulighed for at oprette flere sprog på dine varenumre, så du kun har et varenummer til en vare, også selvom denne sælges på flere sprog.
I din opfølgeningsliste finder du alle noter, der er markeret til opfølgning, uanset hvor noten er oprettet.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du opretter en varegruppe.
Sælger du den samme vare i forskellige varianter til dine kunder? Så kan du nemt oprette en faktura med varianter til dine kunder. Først skal du have oprettet kategorier og varianter for din vare.
I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan man trækker et varekontokort, der giver en oversigt over en eller flere af dine varer i en given periode.
Har du bestilt dine varer uden om e-conomic, kan du oprette en ny modtagelse. På den måde sikrer du dig, at din lagerbeholdning er ajourført.
I denne artikel vil du lære mere om efterreguleringer. På dine enkelte varekontokort, kan du opleve at der er et ikon til højre på linjen, der angiver at der er kommende efterreguleringer på varen.
Du kan komme ud for, at en af dine varer på lageret går i stykker. Det skal registreres i e-conomic, så dit lager stemmer overens med dit fysiske lager.
En lageroptællingsrapport er en rapport, som giver dig en oversigt over beholdningen af varer pr. dags dato.
Når du har oprettet de reguleringer, du ønsker at foretage på dit lager, er du klar til at bogføre dem. De vil ikke have nogen effekt på dit regnskab eller din lagerbeholdning før de er bogført.
Hvis du skal sende vareprøver til din kunde, og du benytter Lager, kan du håndtere dette på tre forskellige måder i e-conomic, som afhænger af, hvordan bogføringen og virksomheden køres.
Lagerkladder er nødvendige i forbindelse med lagerreguleringer og lagerflyt. I guiden her, kan du læse mere om, hvordan en ny lagerkladde oprettes.
Med tillægsmodulet Lager, kan du benytte beholdningsmatrixen til at danne et hurtigt overblik over dine varer i kategorierne "På lager", "I ordre", "Bestilt" og "Til rådighed".
Når du opretter et tilbud, en ordre eller en faktura, vil dit "Varenavn" og "Beskrivelse", fra varekartoteket, blive vist på dokumentet, i hver sin kolonne.
Har du forskellige priser på de samme varer til forskellige kunder, kan du med tillægsmodulet Lager håndterer dette ved at oprette prisgrupper (særpriser).
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter en vare/ydelse i en anden valuta end din grundvaluta.
Denne guide vejleder i, hvordan du opsætter, hvordan momsen fra salget af din vare/ydelse skal håndteres ud fra varens varegruppe.
Når du bruger lagermodulet i e-conomic, så har du mulighed for at oprette en ”bestilling”, en ”modtagelse” og en ”vareleverandørfaktura”, så du både kan holde styr på dit lager og din finanslagerværdi.
Denne guide vejleder dig i, hvordan du kan få e-conomic til automatisk at foreslå varenummeret, når du opretter en ny vare, så det følger de varenumre, der allerede er oprettet.
På varekontokortet kan du se alle dine bogførte bevægelser på varen; kundefakturaer, vareleverandørfakturaer og de lagerreguleringer og lignende, der er foretaget.
Med rapporten Finanslagerværdi, kan du trække en rapport, der viser dine varers bogførte værdi på en given dato.
Har du bogført en vareleverandørfaktura, der indeholder fejl, eller har du modtaget en kreditnota fra din vareleverandør? Så kan du kreditere den bogførte vareleverandørfaktura nemt og hurtigt.
I denne artikel vil du lære mere om hvordan kommission håndteres i e-conomic i forbindelse med lagerstyring.
Skal du vedhæfte et bilag til din vareleverandørfaktura, kan du her se, hvordan dette gøres inden at vareleverandørfakturaen bogføres.
Alle artikler med kategori “”

Tips og typiske spørgsmål

Med tagget “Varer”

  • Lager FAQ
  • Hvordan ændrer jeg kostprisen på en vare?
  • Hvordan skal jeg læse varekontokortet i e-conomic?
  • Hvorfor viser mit varekontokort og mit lager et forskelligt antal varer?
  • Hvornår skal jeg nulstille mit lager?
  • Hvordan sletter jeg en ordre jeg har registreret som leveret?
  • Hvordan beregner e-conomic varens kostpris?
  • Hvorfor stemmer rapporten "Finanslagerværdi" ikke med min lagerkonto?
  • Hvad bruges feltet 'Vejl. kostpris' til?
  • Hvordan får jeg det originale ordrenummer til at fremgå af min faktura?
  • Når jeg køber varer, skal jeg så bruge både bestilling, modtagelse og vareleverandørfaktura?
  • Hvordan angiver jeg en kostpris, på en vare jeg endnu ikke har på lager?
  • Hvordan registrerer jeg min lageroptælling i e-conomic?
  • Hvordan håndterer jeg de varer på fakturaen, der ikke skal på lager?
  • Varer
  • Hvordan registrerer jeg varer på et projekt?
  • Hvordan laver jeg en ny faktura, tilbud, ordre, vare eller kunde?
  • Hvordan sætter jeg stregkode op på mine varer med mobilappen?
 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

Når du indtaster dine oplysninger i feltet ovenfor, behandler Visma e-conomic dine persondata i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer