Regnskabsordbog fra e-conomic

Find svar på regnskabs- og bogføringsbegreber

Transaktion – hvad er en transaktion?

En transaktion er en overførsel af økonomisk betydning fra en part til en anden

Når du skal tjekke om alle virksomhedens transaktioner er korrekte, laver man typisk en bankafstemning. Med Smart Bank til e-conomic regnskabsprogram får du automatisk bankafstemning, som sparer dig en masse tid.

En transaktion er typisk en handel hvor der på den ene side tilbydes et produkt eller en ydelse, og på den anden side tilbydes betaling for denne.

Teknisk set er en transaktion en overførsel af penge. Det er en nedskrivning af købers bankkonto og en opskrivning af sælgers bankkonto.

Virksomheders transaktioner

Alle hændelser af økonomisk betydning kaldes for transaktioner. Dermed findes der typisk en lang række forskellige arter af transaktioner i en virksomhed. Herunder ses en liste med de mest hyppige:

  • Salg og køb: I en handel vil der altid være en kreditor og en debitor. Kreditors konto vil øges når transaktionen er gennemført, mens debitors konto formindskes.
  • Lønafregning: Udbetaling af løn er også en transaktion. Din medarbejders produkt er dennes arbejdskraft, og for den gives en løn.
  • Produktionsomkostning: Under produktionsomkostning kan der findes en lang række forskellige omkostninger. Ved produktionsomkostninger, også kaldet variable omkostninger, vil virksomheden her være køber af produktionsmidler, mens der typisk findes en række sælgere. Dette kunne eksempelvis være sælgere af råvarer, elektricitet og lignende.

Alle transaktioner skal selvfølgelig posteres korrekt i regnskabet. I forbindelse med transaktioner laver man også en bankafstemning, der har til formål at sikre at alle beløb er konteret rigtigt.


Har du brug for et regnskabsprogram?

Prøv e-conomic gratis i 14 dage, lær alle funktionerne at kende og skriv din første faktura på 5 minutter.

Prøv gratis